Thursday, September 20, 2007

سعید حاتمی : جنگنده نيسانی و زنان ژاپنی محجبه

سعید حاتمی
جنگنده نيسانی و زنان ژاپنی محجبه


در راستای توليد انرژی هسته‌ای در آشپزخانه توسط دانشمندان جوان، جنگنده-بمب‌افکن صاعقه هم احتمالاً در همان آشپزخانه توليد و امروز با موفقيت آزمايش شد. البته مطمئن باشيد فقط رنگش آبی نيسانی است و کاملاً با وانت نيسان تفاوت دارد. باور نمی‌کنيد از روس‌ها بپرسيد!

ضمن تبريک به امت هميشه در صحنه و دانشمندان جوان، تقاضا دارم توليد پارچه چادر سياه را که متقاضيان زيادی هم دارد، در آشپزخانه شروع کنند تا مجبور به واردات اين وسيله‌ی شرعی از ژاپن نباشيم.

گفتم ژاپن، ديشب تيم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و کاوازاکی ژاپن با هم بازی داشتند که مثل بقيه بازی‌ها نود دقيقه بود، ولی در اين بين بعد از کشمکش فراوان، زنان ژاپنی اجازه پيدا کردند بازی را از نزديک تماشا کنند. حالا نمی‌دونم تحت تأثير مروت مسؤولين استاديوم چادر سرشون کردند يا گفتند اينهمه سال داريم به ايران چادر سياه صادر می‌کنيم، يکبار هم خودمون چادر سرمون کنيد.

الکی بهتون نزنيد،
کسی عکس‌ رو دستکاری نکرده.
باور نداريد تو صفحه خود ايسنا ببينيد
.