جای همه خالی!

انتخابات آمریکا با پیروزی اوباما تموم شد. من نتیجه دو انتخابات ریاست جمهوری رو اولین بار در رسانه ای محل کارم، اعلام کردم. بار اول خبر پیروزی محمود احمدی نژاد بود. دیشب دفعه دوم بود. هر دو بار هم اشکم در اومد. بار اول از سر ناامیدی و بار دوم از خوشحالی دیدن اشک سیاه پوستانی که احساس غرور می کردن و سفیدپوستانی که آغاز دوره جدیدی رو در تاریخ کشورشون جشن گرفته بودن.

بدون تعارف و شعار، پیروزی دیشب اوباما برگ زرینی در تاریخ آمریکا است. امیدوارم اوباما به آخر و عاقبت خاتمی دچار نشه.

دوره جشن و شعار به زودی تموم می شه و اوباما می مونه و حوضش. امتحان پس دادن سخته.