Tuesday, September 25, 2007

وبلاگ بادبان :شعری در کتاب بود که من خیلی دوستش داشتم

وبلاگ بادبان
http://yadname.blogspot.com/بوی خوش ماه مهر


بوی خوش ماه مهر و روزهای پر جنب و جوش مدارس از راه رسید و عطر کتاب و دفتر نو و ذوق روز اول مدرسه و یاد خوش آن دوران کودکی هنوز بعد از سالیان برایم باقی مانده و صف بستن و نظام گرفتن تو حیاط مدرسه و قیافه ناظم چوب بدست را هنوز در ذهنم مجسم می‌کنم .

بعد از اتمام دوران تحصیلی ما ، حیاط این مدارس تبدیل به روزهای خاکستری برای نسل بعد شد و صبحگاه تبدیل به اشاعه فرهنگ خشم و نفرت شد و صفوف دانش آموزان با شعارهایی که نوید مرگ و میر وجنگ را می‌داد همراه بود ، مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر شوروی ، مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر منافقین و صدام ، مرگ بر بی حجاب و صبح ساعات اول مدرسه از گلوی بچه‌های دبستانی این همه مرگ شنیده می‌شد و به فرزندان ما می‌آموختند که با صدای بلند شعار بدهند . آنقدر بلند فریاد بزنند که صدای‌شان به آمریکا برسد و با گلوهای خراشیده بچه‌ها را راهی کلاس‌های درس می‌کردند و یاد می‌دادند تا بچه‌ها بگویند « خدایا از عمر ما بکاه و به عمر رهبر بیافزا !» .دوران کودکی ما یک صفحه‌ شعری در کتاب بود که من خیلی دوستش داشتم