Thursday, September 13, 2007

وبلاگ روزمرگی های شهری: " تلاش" و"شجاعت" شیخ اصلاحات

وبلاگ


"تلاش" و "شجاعت" شیخ اصلاحات

روزمرگی های شهری


"تلاش " والبته شجاعت را می توانید در جلسات شان با مقامات بالا و البته شورای نگهبان ببینید:
"‌ما براي اصلا‌حات تلا‌ش مي‌كنيم و من اصلا‌حاتي تر از خودمان سراغ ندارم . بنابراين من به عنوان يك عضو كوچك قديم اصلا‌حات براي همه مشكلا‌ت و موانع هر كاري بتوانم انجام مي‌دهم. از مقام معظم رهبري درخواست ملا‌قات مي‌كنم و به رايزني و گفت و گو با شوراي نگهبان مي‌پردازم . ما براي همه تلا‌ش مي‌كنيم ولي استقلا‌ل حزبي خود را حفظ می کنیم."
چگونه شده است که اکنون مهدی کروبی این شیخ اصلاحات که خود را معتقد و مومن به " چارچوب قانون اساسی" جمهوری اسلامی و " آرمان های امام"( آیت الله خمینی ) و البته با حمایت " مقام معظم رهبری" می دانند"( ‌ما در چارچوب قانون اساسي و با عنايت به آرمان‌هاي امام (ره) و حمايت از مقام معظم رهبري به صحنه آمده‌ايم و حامي ولا‌يت فقيه و نظام هستيم و چشم هم به بيرون نداريم" ) به میدان آمده اند ...؟

در این سخنان شیخ اصلاحات نکته جالب تر از دیگر نکات، تاکید ایشان بر این نکته است که "چشم هم به بیرون" ندارند. این نشان می دهد که جناب کروبی و اصلاح طلبان با عنایت خاصی که به ادامه راه امام و رهبری دارند هر گونه تغییری را به خارج نسبت می دهند।

به ما و کسانی که خواهان تغییر رادیکال و ریشه ی مبتنی بر جدال اجتماعی _ طبقاتی هستند مربوط نمی شود. پاسخ گویی این امر را به مفسران بسیار با سواد VOA که بعضا خود نیز از یاران قدیم و البته صدیق " شیخ کوچک قدیم اصلاحاتی" هستند، می سپاریم