Sunday, September 28, 2008

خط فاصله ... و... باشگاه ترکمون زدن «کارآگاهانه» دروغ پراکنی 3 -کولاريسمی ش... ک... مي... نو

- دارالترجمه چهار مطلب ظاهراً نامربوط به هم یاجوجه و ماجوج -
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/


ريشه های"خط " فاصله
ترکمون زدن «کارآگاهانه» دروغ پراکنی 3 -کولاريسمی نو

  حاج خانم شکوه میرزادگی

"خط فاصله ما.../
کافی است که گفته ای را انتخاب کرده و در مورد ريشه های آن تحقيق کنيد تا گغته ای کاملاً خلاف آن را از دهان همان گوينده در جايی ديگر و وقتی ديگر پيدا کنيد... به راستی اين فرهنگ دروغگويی و دروغ پراکنی ... از کجا می آيد؟ ... چه چيزی مشخصات اين گروه دروغگو را می سازد؟ و به چه دليل بقيه نياز به دروغگويی ندارند يا دروغگويی را دوست نمی دارند؟
نتيجه اين که، به باور من، تنها خط فاصل و تنها وسيله ی جدا ساختن ما از اين همه فريب و دروغ، پناه بردن به فرهنگ ... مان است" !

حاج خانم ش... ک... مي... زادگی "باشگاه " سکولاريسم (!) نو
sh@shokoohmirzadegi.com
گوي ا ن يوز
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/09/077005.php
شنبه 6 مهر 1387 / 25 سپتامبر 2008
.....................

" امروزه کمتر به اعلاميه و بيانيه ای از سوی احزاب سياسی بر می خوريم که در آن از سکولاريسم بعنوان يکی از مبانی خواست ها، اهداف و برنامه های صادر کنندگان ذکری بميان نيامده باشد. از نظر من، اين پديده پديدهء خجسته ای است ... و نام نويسی در اين باشگاه رزمنده شرايطی دارد"!

ا.ن. علای نو
گو "." یا نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/076687.php
آدینه 29 شهريور 1387 ـ 19 سپتامبر 2008
..............................................................


"توسل به داروی خوش ظاهر «وحدت» را مربوط به اعصار خشن تاريخ ماقبل مدرن
می دانم
و احتراز عاقلانه از آن را رمز ورودبه جهان مدرن
تلقی می کنم " !

ا.ن. علای ما قبل ترکمون زدن سکولاريسم از سر نو
http://news.gooya.eu/society/archives/057769.php
آدینه 11 اسفند 1385 - 2 مارس 200
...................................

"شما
برای مظنه زدن حرف های من به منبع مراجعه نياز ندارید
بايد دقت کنيد تا ببينيد که من از کنار هم نهادن يک مشت بديهيات
چه نتايج «کارآگاهانه» ای گرفته ام" !

ا.ن. اعلا ی جامعه شناسی نو
گو "." یا نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/057174.php
آدینه 20 بهمن 1385 - 21 فوريه 2007

Wednesday, September 24, 2008

وقتی کفگیر "ایده‌"های دلقک به ته دیگ می‌خورد

چهار دیواری

بگویید چطور شما را بخندانم
یا
وقتی کفگیر "ایده‌"های دلقک به ته دیگ می‌خورد


می‌گوید: نمی دانم باید خودم جلوی دوربین بنشینم یا اینکه یک شخصیت درست کنم؟ شخصیتی مثل عل‌اصغر، عل‌اکبر، حسنی، اعتراف‌کنندگان گرفتار، یا هر شخصیت دیگری. نمی دانم کدامش درست است. از شما می خواهم نظرتان را بگوئید
می‌خواهید من نویسنده باشم و برنامه‌ام را بازیگری دیگر اجرا کند؟ می‌خواهید من برنامه رادیویی اجرا کنم و تصویر تلویزیونی را به بازیگر دیگری بسپارم؟ می‌خواهید خودم بازیگر نوشته‌ام باشم؟ می‌خواهید یک تیپ تازه بسازم تا نقش او را بازی کنم؟ می‌خواهید دو یا سه تیپ درست کنم و من و بازیگرانی دیگر این نقش‌ها را بازی کنند؟
از شما می‌خواهم به من نظر بدهید، بگویید کدام را بیشتر دوست دارید


Saturday, September 20, 2008

تابه‌حال 900 پست تو این وبلاگ نوشتم. گاهی هر پست چند شماره...اگه حد متوسط چهار پنج شماره نوشته باشم خیلی می‌شه ها

Zeitoon

این شش سال ِ آزگار...


هر سال حدودای 25 شهریور که می‌شه عزا می‌گیرم که چی باید برای سالگرد وبلاگ‌نویسیم بنویسم. نه بلدم یه متن شاعرانه احساساتی بنویسم و نه بلدم بشینم به‌صورت منطقی جمع‌بندی کنم و آمار دربیارم که آره من این‌قدر پس‌رفت یا پیش‌رفت داشتم.
فقط می‌دونم تو این شش سال کلی چیز یاد گرفتم و کلی تجربه اندوختم. که اگر بیشتر از محیط واقعی زندگی بیشتر نبوده مسلما کمتر هم نبوده. از همه مهمتر، کلی دوست خوب پیدا کردم. حتی از بین مخالفینم.
اینو گفتم برای خودم که گاهی می‌شینم کلی فحش می‌دم به خودم که چرا اصلا شروع کردم. چرا کلی از وقت خواب واستراحت و وقتی که باید در کنار خانواده باشم رو گذاشتم سر وبلاگ‌نویسی. شاید مسخره باشه گاهی دکتر اخطار جدی داده یه مدت اصلا نرو پای کامپیوتر ولی گوش نکردم و تا صبح نشستم پاش.
تابه‌حال 900 پست تو این وبلاگ نوشتم. گاهی هر پست چند شماره(اگه حد متوسط چهار پنج شماره نوشته باشم خیلی می‌شه ها...) کلی خون‌ دل خوردم تا زیتون رو قسطی خونه‌دار کردم، شوهرش دادم، کار براش پیدا کردم، اگه اخراجش کردن از پا ننشستم و دلداریش دادم باز کار دیگری براش جور کردم، باردارش کردم(با کمک سی‌با البته) زائوندمش... کلی کار ریختم سرش اما نذاشتم هیچ‌وقت وبلاگ‌نویسی رو ترک کنه. چون می‌دونم براش لازمه!
بهترین لحظاتم در اینترنت وقتی بوده که حس کردم برای کسی مفید بودم. کاش باشم. چون من واقعا همه رو دوست دارم. ممکنه گاهی از دست کسی عصبانی شدم اما حتما بعدش پشیمون شدم. اگر بهش نگفتم از حماقتم بوده!
از اینکه شش ساله تحملم می‌کنید ممنون!و اگه تو این مدت کسی رو ناخواسته رنجوندم معذرت...
با تمام این‌ها خوشحالم زیتون رو دارم و از این دریچه با شما در ارتباطم

شرايط نام نويسی در باشگاه (!) سکولاريسم "نو (!)" و ضرورت شعار های اعصار خشن تاريخ

- دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج -

شرايط نام نويسی در باشگاه سکولاريسم "نو (!)" و ضرورت پيروی از
شعار های اعصار خشن تاريخ

چراشرايط نام نويسی در باشگاه (!) سکولاريسم" امروزه کمتر به اعلاميه و بيانيه ای از سوی احزاب سياسی بر می خوريم که در آن از سکولاريسم بعنوان يکی از مبانی خواست ها، اهداف و برنامه های صادر کنندگان ذکری بميان نيامده باشد. از نظر من، اين پديده پديدهء خجسته ای است ...
سکولاريسم يک شعار توخالی نيست... و نام نويسی در اين باشگاه رزمنده شرايطی دارد که وجود و عدم، يا استحکام و سستی شان، تنها در عرصهء عمل سياسی به اثبات می رسد "!

ا.ن. علای نو
گو "." یا نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/076687.php
آدینه 29 شهريور 1387 ـ 19 سپتامبر 2008
..............................................................

"توسل به داروی خوش ظاهر «وحدت» را
مربوط به اعصار خشن تاريخ ماقبل مدرن
می دانم
و احتراز عاقلانه از آن را
رمز ورودبه جهان مدرن
تلقی می کنم
" !

ا.ن. علای ما قبل ترکمون زدن سکولاريسم از سر نو
http://news.gooya.eu/society/archives/057769.php
آدینه 11 اسفند 1385 - 2 مارس 200
...................................

"شما
برای مظنه زدن حرف های من
به منبع مراجعه نياز ندارید
بايد دقت کنيد تا ببينيد
که من از کنار هم نهادن يک مشت بديهيات
چه نتايج «کارآگاهانه» ای گرفته ام" !

ا.ن. اعلا ی جامعه شناسی نو
گو "." یا نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/057174.php
آدینه 20 بهمن 1385 - 21 فوريه 2007

Tuesday, September 16, 2008

از زندانیان سیاسی مظلومی بگوییم که مافیای حقوق بشر (!) از انها حرفی نمی زند

انجمن زندانیان سیاسی

از زندانیان سیاسی مظلومی بگوییم
که مافیای حقوق بشر (!) از انها حرفی نمی زند
............

همگان می دانند که رژیم جمهوری اسلامی به هیچ قاعده و قانونی پایبندی ندارد. در واقع انجا که پای حفظ قدرت در میان باشد حتا قانون قران را نیز زیر پا می گذارد چه رسد به اعلامیه ی حقوق بشر یا ایین دادرسی و امثال قوانین عرفی و بشری. البته خود انها نیز همواره این موضوع را بیان کرده اند. کما این که ایه اله خمینی به صراحت گفت:حفظ نظام از اوجب واجبات است. یعنی برای حفظ نظام می شود قانون حج و نماز را نیز تعطیل کرد. قانون حقوق بشر که جای خود دارد!

منطق جمهوری اسلامی در برخورد با حقوق انسان ها همین است که بیان شد،حال اگر کسانی انتظار دیگری دارند،باید اگاه باشند که سخت در اشتباه هستند. بر پایه ی این منطق ،زندانی سیاسی از دیدگاه رژیم یک اسیر مجرم است که از هیچ حقوقی برخوردار نیست ،حال اگر این اسیر مجرم از اعضای گروه هایی باشد که مصلحانه با این رژیم می جنگیده که حساب او با کرام الکاتبین است!

سعید ماسوری،غلام کلبی و سعید شاقلعه 3 تن از این اسیران هستند که حتا مافیای حقوق بشر نیز از انها حرف نمی زند. این 3 زندانی در سال 1380 به دلیل یک عملیات مصلحانه ی نا موفق علیه رژیم دستگیر شدند. پس از مدت ها که زیر شکنجه بودند ،هر سه به اعدام محکوم شدند. چند سالی زیر حکم بودند تا بالاخره حکم انها به حبس ابد تبدیل گردید.

اینک این 3 زندانی مدتها است
بدون مرخصی در زندانهای مختلف تحمل حبس می کنند.
سعید شاقلعه را به زندان برازجان تبعید کردند.
غلام کلبی در زندان اهواز است .
سعید ماسوری در بند 350 زندانی است.
.

Saturday, September 13, 2008

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئِد : به کمپین دفاع از حق پناهندگى رعنا کريم زاده بپیوندید

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئِد
http://c-karimzadeh.blogspot.com/

campaign to defend the refugee right of rana karimzadeh
دفاع از
حق پناهندگى رعنا کريم زاده

رعنا کريم زاده پنج سال پيش به همراه دو دختر خود از ايران گريخت. در دو سال اخير مسئول واحد استکهلم سازمان پناهندگان ايرانى بوده است. او چهره شناخته شده در اعتراضات عليه جمهورى اسلامى است. او چهره فعال سالها اعتراض در دفاع از حقوق پناهجويان در سوئد بوده و از فعالين شناخته شده در دفاع از حقوق زنان عليه قوانين و فرهنگ و سرکوب مذهبى و اسلامى است.
رعنا کريم زاده سرپرستى دو دختر ١۵ و ده ساله خود را نيز بعهده دارد.

از همه فعالين دفاع از حقوق پناهندگى، از همه نهادها و جريانات سياسى عليه جمهورى اسلامى و در دفاع از حقوق زن ميخواهيم که ما را در حرکت اعتراضى خود، عليه سياستهاى ضد پناهندگى در سوئد، و در دفاع از زندگى و امنيت رعنا کريم زاده يارى رسانند.


به کمپین دفاع از حق پناهندگى رعنا کريم زاده بپیوندید
http://c-karimzadeh.blogspot.com/
طومار حمایت ار رعنا کریم زاده را امضا کنید

Friday, September 12, 2008

مانيفست درماندگی و پررویی و جمعه گردی

- دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج -


مانيفست درماندگی و پررویی و جمعه گردی های
سکولاریسم (!) مشاهدات جفتکی نو
..............

"يکی از مشکلات انديشيدن در حوزهء مسائل اجتماعی ناشی از بی توجهی انديشه گران به معنا و تع
چرا «سکولاريسم نو... چرا مانيفست درماندگی جمعه گردی های  ريف و کاربرد واژه هائی است که در تفسيرها و اظهار نظرهای سياسی خود بکار می گيرند...

اصلاً چرا بايد از کسی که بر اساس مشاهداتش حکم می کند توقعی داش
ت؟ ... ای کاش او، در حين آن مطالعات، کمی هم از خود می پرسيد که تعريف خودش از «.....» چيست؟

حال از خود بپرسيم که آقای.... ـ که بنظر می رسد بسيار هم اهل مطالعهء متون نظری رشته های علوم اجتماعی هستند ـ اين تعريف از ..... را از کجا آورده اند؟ ...

بله؛ در اين رودخانه که ما در آن شناوريم برگ و گل و شاخ و خاک و خاشاک بسيار است... اما، بقول قديمی ها، فقط دستمان برای آدم هايي چون شما نمک ندارد" !

ا. ن. علای "سکولاريسم (!) نو"
http://news.gooya.com/society/archives/076434.php
آدینه 22شهريور 1387 ـ 12 سپتامبر 2008
...........................................................


" چرا «سکولاريسم نو؟.../

چرا برای من «سکولاريسم» اينقدر اهميت دارد؟ و چرا مصرانه می کوشم تا صفت «نو» را به آن اضافه کنم؟ ...
آنچه که می نويسم حاصل تجربه ای نيمقرنی است که بايد جائی به بار بنشيند و حاصلی...
اگر شما هم در همين قايق نشسته ايد اين اوقيانوس و اين پارو" !

ا. ن. علای آگهی تجارتی ترکمون زدن "سکولاريسم (!) نو"
سکولاریسم نو ! New Seculairism
http://www.newsecularism.com/Nooriala/introduction.htm

سکولاریسم تو  New Secularism  جمعه گردی های ا. ن اعلا

Wednesday, September 03, 2008

ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه «حمایت از خانواده» از مرز سه هزار نفر گذشت

ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه «حمایت از خانواده»
http://www.layehe.blogfa.com


پيوستن بيش از 800 نفر
به ائتلاف 2200 نفره عليه لايحه حمايت خانواده


با امضاي بيش از 800 نفر، شمار افرادی که به فراخوان ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه «حمایت از خانواده» پیوسته اند از مرز سه هزار نفر گذشت .در میان امضا کنندگان جدید نیز، اسامی افراد و گروههایی با گرایش های مختلف فکری، سیاسی دیده می شود. امضاکنندگان اولیه این فراخوان ضمن انتشار امضاهای تازه اعلام کرده اند که ارسال امضا ها همچنان ادامه دارد.

متن کامل فراخوان و بيش از 800 امضاي تازه به این شرح است:

امروز سرنوشت خانواده های ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصمیم دارد تا لایحه ای را به نام «لایحه حمایت از خانواده» (که در میان فعالان جنبش زنان به «لایحه ضدخانواده« شهرت یافته) در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این لایحه که در شهریورماه سال گذشته (1386) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در 18 تیرماه امسال (1387) به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.

در لایحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.

در لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بیشتری مواجه ساخته است.

در لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.

در لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است. در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی شود، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد. با توجه به موارد بالا، به روشنی می بینیم که در این لایحه، به جای «حمایت» از کیان خانواده، متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده ها موج می زند.

مفاد غیرانسانی «لایحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غیرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی، افزایش حیرت انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزایش انواع آسیب های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در این کشور پهناور هستیم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می یافت، به یقین، رو به کاهش می گذاشت.

از این روست که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.

به این سبب، دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران/ انجمن اسلامی دانشگاه اراک / انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير / انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه همدان / انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران / انجمن اسلامي دانشگاه زنجان / انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان/ انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اميرکبير / انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي / انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف/ انجمن علمي پژوهشي فراسو / انجمن پناهندگان ایرانی در شهر کلن آلمان/ انجمن مشارکت خواهان نوین اصفهان/ بنياد "ايران ما" / تشکل سياسي دانشجويي کانون وحدت دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز / حزب پاک ایران/ خبرنامه انجمن اسلامی دانشگاه شریف/ جمعي از شاعران اسالامشهر "گروه دلسوختگان" / جمعيت خردپيشه‌گان ريشه‌اي ايران / کانون رهاورد آخن آلمان / کمپین رشت / کمپين يک ميليون امضا در قبرس / مركز فرهنگي اسلامي گرونوبل فرانسه/ مرکز تحقیقات بین المللی بهدشت و طب پیشگیری/ هسته مطالعاتی سحر/

آتش ارشادي / آتيه داداش‌زاده / آذر خرم / آذين ميرسياح / آذردخت مهربان باغ بادورانی/آرارات راتوسيان / آرتا داوري / آرسن نظريان / آرش عنقايي / آرش نراقي / آرميتا آزادپور / آرزو ناظری / آزاده ناظران / آزاده تاج‌پور / آزاده جولا / آزاده رحيمي / آزاده نيکخواه / آزيتا شرف جهان / آزيتا کمالي / آزيتا نيکنام / آقازاده / آگاهي / آمادور نويدي / آيدا بخشي / آيدا کمالي / آيدا مهراني / آیسان فرخی / آيلين اسدي‌نژاد / آينا قطبي يعقوبي/ آینده آزاد/ ائلناز بابايي / ائلناز جان‌علي‌پور / ابراهيم رومي / ابراهيم عبدالله زاده / ابوالفضل محمدي / احترام رزاقي / احسان عزت پور / احسان مودب / احمد بخردطبع / احمد پور / احمد پولادي / احمد حميد زاده / احمد شادلو / احمد صدر / احمد وند / احمد مظاهری / احمد جواهریان / احمدي / اردشير چنگيز / اردشير زارعي قنواتي / اردوخاني / آزاده تقوی بیات / افرا دانشپور / افشین پرورش / افشین مهبد / اکرم خیرخواه / اکرم فرزانه / امیرحسین توکلی / ام كلثوم آقاياري / امیر مظفری / آناهیتا کنجیان / انیس جهانیاری / انسیه صدر /

اسحاق نجم الدين / اسمائيل لياقت / اسماعيل ديلمي / اسماعيل کمالي / اسماعیل حبیبی / اشتري / اشکان اسدللهي / اشکان رضوي / اصغري / اعظم پستا / افسانه آتش افروز / افشين اميرشاهي / افشين بابازاده / افشين خرمي / اقبال اقبالي / اكرم چنگيز / اكرم سليماني / اکبر حجتي / اکرم آوندان / اکرم رحيمي / اکرم محمدي / الناز کیانفر / الهام عليلو / الهام فقيهي / الهام محمدي / الهام ميرلوحي / الهام کمالی / الهام شیخانیان / الهه صدري / الهه پارسا / الهه فتحي / الهه معینی / امير افشين / اميرحسين رسائل / اميرحسين هومن / اميري / امين احمديان / امين اسکنداني / امين رياحي / امين معصومي / اميني / ايران کريمي / ايرج شرقي / ايلقار بابايي / ايمان ممبيني / ایمان قاضی عسکری باباپور / بابک شکوفي / بابک صارمي / بانو شيخ / بانو صابري / بانو نجفي پور / بتول صدر / بردیا ناسودی شعار / بلور جمالي / بهار سلاح ورزي / بهاره کريمي / بهاره هدايت / بهرام فرزان / بهرام ناظم / بهرخ بابايي / بهروز آرمان / بهروز برهمن / بهزاد پاکزاد / بهزاد نوري / بهجت حاجی حسین / بهارک صابری دخت / بنفشه رضا / بهار پرتو / بیژن اسمعیل زاده / بیژن میثمی / بهناز هوشمندي / بهنام زندي / بهنام صارمي / بيتا امامي / بيتا کمالي / بيژن بيجاري / بيژن مهر /

پرستو مراد نوری/ پروانه جوادي / پروانه حسيني / پروانه علي پور / پروانه حاجی حسین / پروانه محمدی/ پرویز شوکت / پروين امامي / پروين ملک / پروين موسوي / پروين وحدت / پژمان رحيمي / پژمان نصیری فرد / پگاه سلامي / پریسا تنکابنی / پريسا مصطفي پور / پريسا هاشمي / پوران گوشوار / پويا سودآوري / پيماني / پريسا كارشناس / پریسا باغبان

ترانه بنکدار / تقي چنگيز / تقي محمد زاده اصل / توران کريمي / توران شادپور / تورج سعيدي / تهمينه پاليزدار / تينا شاهاني / تینا منوچهری / تیرداد بنکدار

ثريا قاسمي / ثریا وفی

جباري / جلال لاريميان / جلالي / جليله ميرزا جاني / جليلي / جهانگير لايقي /

چنور احمدي /

حاجيه چيت ساز / حامدعلي دين محمدي / حبيبه مومني / حجت قاسملو / حديثه الهدي محمدزاده / حديقه شريعت زاده / حسام عزیززاده / حسن امن زاده / حسن رکني زاده / حسن زهتاب / حسن صالحي / حسن زهتاب / حسین سرشومی / حسين صادقي / حسن ملاح زاده / حسین نیلچیان / حسین نجاتی حسين جان علي پور / حسين خوش آبادي / حسين رضايي / حسين رضوي / حسين زمانلو / حسين زندي / حسين شيبان / حکيمه ادقي نژاد / حميد جوانمرد / حميد درخشان / حميد نژاد / حميده عبدي / حمیده صدیقی / حوريه حسن زاده / حوريه نيکخو

خرم راشدي / خسرو حامي زاده / خشایار رخسانی

داريوش قلي زاده / داوود مقدوري / دریا سالوت / دلاویز یادی / دنا كوچري

راضيه مرادنيا / راضيه مقدس زاده / رامش نگهبان / رامک صبحي / رامين پرهام / رامين مولائي / رامین موتاب / راحیل کیان مهر / رفعت حاجی حسین / رحيمي / رزا حسامي / رزيتا شرف چهان / رزیتا ملکی/ رستمي / رسول رضوي / رسولي / رضا باور نما / رضا پورحقي / رضا جعفري / رضا حکيم زاده / رضا رمضاني / رضا رومي / رضا شهرياري / رضا گلمژدهي / رضوان پاک پور / رضوان شريف / رضویان / رفيع فرشچي / رقيه احساني / ركسانا ستايش / رنجبر / روشنک رياضي / روهام اصلاح پذير / اسفند آبادي / رويا سلامتي/ روزبه رحیمیان / روح انگیز نامدار / رویا نهرجو / رقیه نصیریان / راضیه زهره وند / رگنا روزبه / روژین محمد / رقیه خیرخواه

زبيده کلهر / زهرا باور نما / زهرا پوررنجبر / زهرا جماتي / زهرا سوري / زهرا شمس / زهرا کريمي / زهرا کمالي / زهرا محمدي / زهرا مکتوبي / زهرا ميلرسي / زهرا رضایی / زهرا وفايي / زهره ارزنی /زهره پوررنجبر / زهره تقوي / زهره حاج حيدري / زهره صدري نژاد / زهره کمالي / زيبا احمد وند / زيبا سراب پور / زينب رهگري / زهرا جعفری / زهرا مبینی / زیبا مغربی / زینت تکیه سادات / زینب ساداتیان

ژاله رحيم پناه / ژاله کامل/ ژيلا زند / ژیلا کلانکی/ ژيلا محمدي /

سارا ايرجي / سارا بازلي / سارا خزايي / سارا علايي / سارا کریمی/ سارا محمد رحيمي / سارينا قاسمي / ساسان آقايي / ساناز فتاحي / سپیده آزادی/ سپیده ثقفیان/ سپيده خرمي / سپيده شريف / سپيده فروشاني / سجاد فردوسي زاده / سجاد ويسمرادي / سحر ايرجي / سحر پسندی/ سحر صهبا / سحر فروشاني / سحر علیمحمد/ سحر هجري / سحرناز صادقي / سراج / سرور رضایی شکوه / سروش مهاسا / سعيده اسدي زاده / سکینه اکبری/ سکینه فرجی/ سکينه کبيري / سعید عبدی/ سعید کلانکی/ سلاله شيرازي / سلطاني / سمانه شیخلر/ سميرا پزشكي / سمیرا حشمت/ سمیرا قوامی/ سميرا غلامي / سميرا کلهر / سميرا محمدي / سميرا مصطفي پور / سميه حسن زاده / سميه زماني / سمیه قدیمی/ سمیه ملاحسینی/ سهيلا جواد زاده / سهيلا سادات موسوي / سهيلا کلهر / سهيلا محمدي / سهیلا موسویان/ سهیلا موسویان پور/ سوده حسینی/ سوسن اجلال منش / سوسن ملازاده / سوفی سکاکی/ سوگل مراديعشقي / سولماز ايکدر / سونيا سراب پور / سونيا هوشمند / سيامک ستوده / سيامک حسين پور تبريزي / سيامک فريد / سياوش عيسي پناه املشي/ سیاوش کشمیری / سیروان رحیمی/ سیما فرهودی/ سینا سارنگ/ سيد حمزه فتاحي / سید قدرت اله اتابک/ سيد محمد جواد سقراطي / سيده طوبا شريف جلالي ليچائي / سيما سيفي / سيما صاحبي

شادی آبکار/ شادی فروغی/ شاه محمدي / شاهد علوي / شاهین فیاضی/شبنم غفاری/ شقایق دورنشان/ شکوفه کاویانی/ شهرام شريفي / شهرام فريدوني / شهرام ميرزايي / شهربانو جان علي پور / شهرزاد حیدریان/ شهرزاد عاصمي / شهرناز صادقی/ شهره باورنما / شهره محمد هاشم/شهلا انتصاری/ شهلا فرجاد / شهلا قاضي / شهناز رهبري / شهيده مهاجر / شهين حسامي زاده / شيرين ايزدپناه / شيرين دوستار / شيرين صوراسرافيل / شیدا قزوینی/ صابر مودب / صابره بنی جمالی/ صادقي زاده / صبا فتاحي / صبا کهربائیان/ صدف سالوت/ صدف محمد رحيمي / صديقه دستمالچي / صدیقه نهرجو/ صفورا پازوکی/ صفورا نوربخش / صمد بابايي / صنم كازروني / صنم موثقي / طاهره انتصاری/ طاهره صدق آميز/ طاهره گوهريان / طاهره نوروزي / طناز جوادي /

عادله شاهی/ عاطفه افضل/ عاطفه ملاحسینی/ عباس جمال ضحيه / عباس حکيم زاده / عباس رياضي / عدالت مومني / عذري طبري / عشقي / عصمت عزیزیان/ علي اکبر باقرپور / علي پورنقوي / علي توکلي / علي جان علي پور / علی زیرک/ علي سلامي / علي شيرازي / علی فرحبخش/ علي كبيري / علي کلائي / علي محمد رحيم پناه / علي مومني / علي نعمتي شهاب / علي هومن / علی یحیا ئی/ عليرضا باور نما / عليرضا نوري زاده /

غزال پرتو/ غزاله گشايش / غفور چنگيز / غيوري /

فاطمه آخوندتبار / فاطمه اكبر زاده پولادي/ فاطمه جعفری/ فاطمه خسروي / فاطمه خوشرو/ فاطمه ذاکر / فاطمه رحماني / فاطمه ساکي / فاطمه سيفي / فاطمه صهبا/ فاطمه صاهري / فاطمه طهراني / فاطمه محمدي / فاطمه ممقانيان / فاطمه مومني / فاطمه نجاتي / فاطمه وثوقي / فاطمه وفايي / فایه سیفی/ فائقه دارابی/ فرح حاجی حسین/ فرح طاهری/ فرح نيا / فرخنده کريمي / فرزانه تکلو / فرزانه راه پوراد / فرزانه خانلر/ فرزانه شريف / فرزانه عظیمی/ فرزانه عليمرزالو / فرزانه قاسمي / فرزانه هفتاني / فرزين رحيمي / فرشته حسني / فرشته سیفی ناجی/ فرشيد مجاور / فرهاد قربان زاده / فروغ توفيقي / فروغ موحديان / فريبا قاسمزاده / فريبا قاسمي / فريبا مروت / فريد حسيني / فریبا معزی/ فریناز کوچک/ فریده شعبانی/ فريد محمد نژاد / فريده بهاء الديني / فريده خرمي / فریده روزبه/ فريده طهراني / فريده غيرت / فريده وفايي / فریده یزدی/ فريدون رمضاني / فريدون فرهي / فلورا عباس نژاد / فهميه حياتي / فهیمه صالحی/ فهيمه فتحي /

قاخاني / قدسي بيات /

كتايون سيدين كيا / کارمن کشيشيان / کاميار صفايي / کرمي / کريم فرج زاده / کريمي / کشور بابايي / کمال حسيني / کمال سيفي / کورش فرزين / کيارش کيانتاژ / کيواندخت قهاري / گلمراد مرادي / گلناز هليلي / گودرزي / گوهر سال رودا / گيتي عاصمي / لادن سلامي / لادن فرزين / لادن مسعودي / لژوه احمد / لعيا اميني / ليلا باقري / لیلا چراغی/ ليلا چمن خواه / لیلا سارنگ/ لیلا عبدالهی/ ليلا عطارچي / لیلا قلی زاده/ ليلا مجتهد زاده / لیلا مجتهدی/ لیلا محسنی نژاد/ ليلا محمدي / لیلا منصور/ ليلا مهرابي / لیلا منفرد/ لیلی کیاران/ ليلي مخبريان /

مارتین سالکی/ ماشاله دوادزاده اميني / ماني زانيار / مانا صلصالی/ ماني ممبيني / ماهرخ چنگيز / مايا اسميت / مبينا قباديان / متفي فر / مجتبی رزمی/ مجلسي / مجيد بهشتي / مجيد عارفي / مجيد فلاح زاده / محبوبه خسائيان زيارتي / محبوبه سرچشمه/ محبوبه سماک / محبوبه کرمانیان نسب/ محتشمي / محسن چنگيز / محسن شکری/ محسن صالحي / محسن گلزار احمدي / محمد ايلبيگي / محمد باقري / محمد چنگيز / محمد حسين جعفري / محمد خشنود / محمد رستمي / محمد علي / محمد غياثي / محمد کريمي / محمد مقدم/ محمد معین/ محمد مناجاتی / محمد رضا روزبه/ محمد رضا سرداري/ محمدرضا کريم زاده / محمدرضا نيکفر / محمدسعيدي / محمد شوراب/ محمدي / محمود باقري / محمود طبرسي / محمود عادلي / محمود کرذ / محمود معتقدي / محیا برکت/ مراد ويسي / مرادي / مربم محرابي / مرتضا آبدلي / مرتضي طهراني / مرجان فشنگچی/ مرجان يوسف نيا / مرضيه مقدس زاده / مرضيه ميرزايي / مريم احمد خاني / مريم امدادي / مريم اميري مقدم / مريم بهروزي / مريم پاکنهاد / مريم پسنديده / مريم جماليان / مريم جواد خواه / مريم چنگيز / مريم حسيني / مریم خیرخواه/ مريم دادرس / مریم دوستدار/ مریم سارویی/ مريم سوري / مريم شاکري / مريم شجاعي / مريم شهرياري/ مريم طهراني / مريم علي بيگي بني / مریم غفاری/ مريم فتحي / مريم فراهاني / مريم قاسمي / مريم قلي زاده / مريم قنبري / مریم محمدی/ مریم مسعودی/ مريم نجاتي / مريم نوروزپور / مريم نوروزي / مريم واحدي / مژده کامل/ مژگان خسرو انجم / مسعود آذری / مسعود اماميان / مسعود حاج زاده فلاح / مسعود رنجبر / مسعود فتحی/ معصومه اميراني / معصومه پاک پور / معصومه تقي پور / معصومه حسن زاده / معصومه خليلي / معصومه رشيدي پناه / معصومه صیدی/ معصومه کوهی/ معصومه مقدم / معصومه نيکنام / معظم پستا / ملودی تزری/ معین قادری نژاد/ مقدم / مليحه صادقي / منصور نراقی/ منصور همامی/ منوچهر خاکي / منير کريم نيا / منیره محمدی/ منيژه ضعيفي/ منیژه همتی / مهتاب اردکانیان/ مهتاب معیری/ مهتاب ملك پور / مهدي ابرند / مهدي امين الرعايا / مهدي توحيدي / مهدي چنگيز / مهدي حسين زاده / مهدي خرمي / مهدی خاجوئی/ مهدي رحيمي نصر / مهدي صادقي / مهدي عباسي / مهدي غفاري / مهدي فتاپور / مهدي کاظمي / مهدي کمالي / مهدي مجبوري / مهدیه اهانی/ مهديه حيدري فرد / مهديه سالاري / مهران شرقي / مهران عظيمي/ مهران کشاورز / مهرانوش تارکين / مهرزاد زرگرزاده/ مهرناز رضوانفرد / مهرداد ماجدی/ مهرو سادات محمدي / مهری آذری/ مهري سالک / مهري صنعتي / مهري کريمي / مهری معمارحسینی/ مهری هاشمی/ مهسا ديلمي محسن نژاد / مهسا شوراب/ مهسا علي بيگي/ مهسا کرامتی / مهسان بهنود/ مهناز دزفولی/ مهناز صالحي / مهناز عرفاتي / مهناز کريمي / مهوش سالوت مهيمن چنگيز / مهين شکراله پور / موريس باقري / موسوي / مونا اکبري راد / مونا عودي / مونا لاهیجا نی/ ميترا دامغانيان / ميترا راجي / ميترا روشن / ميترا کاظمي / ميترا لطيفي / ميترا مومني / ميثم اشتري / ميثم رودکي / ميثم غياثي / ميثم قاسمي / ميراندا سلامتي / ميرزاکسرا بختياري / ميرعلي حسيني / ميرم علائي / ميکائيل جان علي پور / مينا ارباب زاده / مینا پیروی/ مينا حسني / مينا حيدري/ مينا فشنگچي / مینا ملک آبادی/ مينا مومني / مینا نبوی/ مينو مومني /

نارسیس آفتاب کیانی / نازلی سلاجقه / نادر طاهري / نادره صدر / نادره عطاالهي / نازنين توکلي / نازنين علوي / نازنين محمد نژاد / نازنین نجفی زاده /نازي اشراق / ناصر پسانيده / ناهيد حسيني / ناهيد صادقي / ناهيد محمودي / ناهید عظیمی / ناهید مهدویان / نانسی شارپلس / نجمه باقري / نجمه هدوي / ندا طبايعيان / ندا فتاحي / ندا فرخ ندا نفر / نرگس رضايي / نرگس سيد زاده / نرگس طهراني / نرگس غفاري / نرگس نعمت اللهی / نرگس نجفی / نرگس کرمانشاهی / نسرين بصيري / نسرين قرائتي / نسرين نعمتي / نسرین نژاد مهر / نسرين مظاهريان / نصرت مالکی / نگار خلج / نگار صلصالی / نغمه اسکندري / نگين بهكام / نگين خليلي / نفیسه علیزاده / نوشين سليماني / نوشين قياسي / نوشين نظري / نوشين يحيوي / نويد محبي / نيره هدايتي / نيکخو / نيلوفر اصغري / نيلوفر رستمي / نیلوفر زندوکیلی / نیلوفر شیخ لر / نيما اصلان / نیما روزبه / نینا صلصالی / نينا وباب / نیوشا تبرج

هاجر جمالي / هادي عابدي / هاشم هاشمي / هانی هوشنگی / هانيه وحدت جو / هانيه ورمزيار / هدا مهدیزاده / هستي آورنده / هستی نیکه / هستي خضروي / هما احمدزاده / هما وثوثی / همايوني / همتاب نيکنهاد / همتي / هنگامه کوچک زاده / هنگامه هويدا / هومن افسري / هومن جوادنيا / هوشنگ اسدی

واحده خوش سيرت / وحيد توانا / وحيده کبيري

یاری تقوی / یاسر خوش سیرت / ياسمن اميني / ياسمين داداشي / یاسمین حسینی / يگانه صعودي / يوحنا نجدي / بیات

امضا کنندگان اولیه :

میدان زنان

تغییر برای برابری

مدرسه فمینیستی

کانون زنان ایرانی

کمیسیون بانوان دفتر تحکیم وحدت

مادران صلح

مجمع زنان اصلاح طلب

انجمن روزنامه نگاران زن ایران – رزا

کانون هستیا اندیش

کانون مدافعان حقوق بشر

کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم)

*برای پیوستن به این ائتلاف اسامی خود را به این آدرس ایمیل بفرستید

layehe.zedekhanevadeh@gmail.com

اطلاعات بیشتر http://www.layehe.blogfa.com
Monday, September 01, 2008

اگر علاقمند به این ایده هستید، لطفا با ارسال میل با من تماس برقرار کنید، تا بتوانیم یک هسته اولیه برای این حرکت را راه اندازی کنیم

خُسن آقا
http://blog.hasanagha.org/


برنامه‌ای برای انتصابات داریم!؟

قدرتی که امروز وبلاگ نویسان دارند
از کل نیروهای تبلیغاتی رژیم بیشتر است


با اینکه هنوز بیش از 9 ماه تا انتخابات (انتصابات) ریاست جمهوری (رئیس دفتر رهبر) باقی است، ولی ضرورت ها ایجاب می کند که برای تاثیر گذاردن بر انتصابات پیش رو باید برنامه ریزی کرد. دستگاه تبلیغاتی رژیم بسیار قوی است و ما نیز مجبوریم پا به پای آن برای تحریم انتصابات فعالیت کنیم.

اگر نگاهی به انتصابات 76 بیندازیم، می‌بینیم که گروه‌های طرفدار خاتمی با استفاده از جوانان توانستند برخلاف باور همه صاحب نظران موجی ایجاد کنند و بر این موج سوار شوند. بسیج این موج چنان خوب طراحی شده بود که همان گروه‌ها توانستند 4 سال بعد تر هم بر همان موج ایجاد شده در سال 76 سوار شوند و یک بار دیگر خود را به جامعه تحمیل کنند.
وجود وبلاگ‌ها ابزار بسیار قدرتمندی است که اگر بتوانیم از این ابزار به خوبی سود ببریم، من مطمئنم می‌توانیم موجی بسیار بزرگتر و قوی تر از موج 76 بوجود بیاوریم. توجه داشته باشیم ما نیاز نداریم که همه این نیروهای فعال در چنین حرکتی هم عقیده باشند و از یک نوع تفکر پیروی کنند، ما تنها نیاز داریم که نیروها را دور یک محور (تحریم) متمرکز کنیم.

اگر علاقمند به این ایده هستید، لطفا با ارسال میل با من تماس برقرار کنید، تا بتوانیم یک هسته اولیه برای این حرکت را راه اندازی کنیم.

این هسته اولیه می‌تواند به عنوان یک نیروی بالقوه راهکارهای بعدی را بررسی و به اجرا در آورد. دوستان باور کنید قدرتی که امروز وبلاگ نویسان دارند از کل نیروهای تبلیغاتی رژیم بیشتر است. این نیرو را دست کم نباید گرفت، تنها اگر ما بتوانیم این نیروی پراکنده را دور یک محور (تحریم) بسیج کنیم.