Tuesday, September 11, 2007

زیرکی دوم دوم دات کام " . وز" و راد یو " . و . نه" خارج از کشور عالبجناب سرخ ریش و شرکا

دوم دوم دات کام " . وز" و راد یو " . و . نه"

http://www.doomdam.com/archives/000309.php#more

زیرکی را گفتم این احوال بین!


"این روزها « روزآنلاین» تعطیل است، کمی بخاطر خستگی دوستان از فشار طاقت فرسای روزهای سخت کار و کمی هم بخاطر تنبلی آنان… روایت آنچه گفتم، در زبان فارسی دشوار نیست، که گفته اند
زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت
صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی" !

ا.ن. آقا Balatarin