Sunday, September 09, 2007

وبلاگ بادبان: مارهای آستین جلاد

وبلاگ بادبان

مارهای آستین جلاد

گفتیم توفیق جان یک طرحی ، کاریکاتوری چیزی بکش
که قراره بریم میدان شهر

و از بلندگوهای میدان که شهرداری شهر در اختیارمان گذاشته
اعتراض‌مان را علیه سرکوب و موج اعدام‌ها و شلاق‌های خیابانی ،
که این روزها در ایران شدت یافته را
با صدای رسا به گوش شهروندان و رسانه‌های گروهی ایتالیایی برسانیمبعد از خریدن پارچه و رنگ ، طرحی از یک مار که بر تیرک دار پیچ و تاب خورده را کشید
و این مار را به طناب داری تشبیه کرد که سر آن احمدی نژاد این جانور وحشی ترسیم شده بود
و گردن قربانی خود را از حلقه طناب خود آویزان کرده بود که این طرح را در اینجا قرار دادم


همه این مارهایی که امروز بر مسند قدرت هستند در آستین خمینی جلاد پرورش اندام کردند و مردم ما مدت‌هاست که از دست این خزندگان در امان نیستند و مدت‌هاست که نیش این ماران جان می‌گیرد

قبل از اینکه مار سیاه آخوندی دم خود را بر گردن ما بیاندازد قبل از اینکه بلیعده شویم قبل از اینکه خوراک این خزندگان شویم باید ضربه مهلکی به این مار سیاه بزنیم به امید کسی نباید نشست کسی دستمان را نمی‌گیرد راهی نیست جز از پا در آوردن این مار زهر آگین

اگرچه اربابان نوین جهان می‌خواهد نیش زهر‌آگین این مار را بکشد ولی به بهای تصرف سیاسی است و تازه اروپاه این مار سیاه آخوندی را البته خوش خط و خال می‌بیند و می‌گوید این مارها کاملاً اهلی هستند و می‌شود بساط مارگیری راه اندخت و از این را پول در آورد و کاسه تکدی را پر کرد ولی اروپا نمی‌داند مار، هر مارگیری را دیر یا زود می‌زند