Sunday, December 28, 2008

بمباران غزه ، موشکباران اسرائیل و مداخلات جمهوری آخوندی با منابع مالی و ثروت ملی مردم ایران

گزارشات یک وکیل دادگستری


ما ایرانیان
بمباران غزه توسط اسرائیل را محکوم میکنیم،
و
موشکباران اسرائیل توسط حماس
و مداخلات جمهوری اسلامی ایران را هم!

براساس اخبار خبرگزاری های بین المللی، بمباران هوائی نوار غزه توسط نیروی نظامی اسرائیل تا این ساعت حداقل 280 کشته و 600 زخمی ( به نقل از سایت روزنامه لوموند نیمروز یکشنبه 28 دسامبر) بجا گذاشته است. اسرائیل هدف خود از حملاتی را، که دیروز شنبه 27 دسامبر آغاز کرده و همچنان ادامه میدهد، خنثی کردن موشکباران مناطق مسکونی اسرائیلی توسط نیروهای حماس اعلام کرده است. اسرائیل میگوید بمباران های هوائی ارتش این کشور تنها مراکز نیروهای نظامی حماس را هدف قرارمیدهد. اما برابر اخبار خبرگزاری ها و تصاویری که در دسترس قرارگرفته (و حتی توسط دولت اسرائیل نیز انکار نشده ) در این بمباران ها غیر نظامیان و از جمله تعدادی کودک کشته و زخمی شده و میشوند.

در این ساعات و روزها ما ایرانیان دچار هجوم تبلیغاتی عظیم و همه جانبه حکومت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این جنگ قرار گرفته ایم. در مورد برخوردهای نظامی در نوار غزه و نیز مداخلات جمهوری اسلامی ایران با این مخاصمه باید بر این نکات غیر قابل تردید در جهت منافع ملی مردم ایران پافشاری کرد:
• بمباران های هوائی اسرائیل محکوم هستند و نیز در کنار آن موشکباران مناطق مسکونی اسرائیل توسط حماس هم محکوم هستند.

• دخالت دولت اسلامی ایران در این مخاصمه و نیز در تمامی اختلافات و مخاصمات اعراب و اسرائیل محکوم است. ما ایرانیان قیم مردم منطقه و از جمله شیعیان لبنان و یا فلسطینی ها نیستیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما ایراینان مدعی باشیم که صلاح لبنانی ها یا فلسطینی ها را بهتر از خود آنها تشخیص میدهیم.

• موجودیت کشور اسرائیل واقعیتی است غیر قابل برگشت و هیچ کس نه میتواند و نه درست است که بخواهد باصطلاح آنها را در دریا بریزد. فلسطینی ها و نیز مردمان کشورهای اردن، سوریه، مصر ولبنان که همسایه های اسرائیل هستند در حال مذاکره و یافتن راه حل های مسالمت جویانه برای همزیستی با دولت و مردم اسرائیل هستند. ما ایرانیان نه می توانیم و نه مجاز هستیم که اراده خودمان را به آنها تحمیل کنیم.

• صرف منابع مالی و ثروت ملی مردم ایران توسط دولت اسلامی ایران به رهبری خامنه ای برای هر مقصودی، کمک به آتش جنگ یا کمک مالی، به سازمانها و یا دولتهای آن منطقه ( از جمله حماس، حزب الله لبنان و یا دولت سوریه) محکوم است و بدون رضایت وموافقت مردم ایران صورت میگیرد.