Saturday, December 06, 2008

قوانین انسانی ضرورتاً نباید در جایی نوشته شده باشند

عبدالقادر بلوچ
http://balouch.blogspot.com


کشتن 16 سرباز اسیر


افرادی که به هر دلیل به این باور می‏رسند که چاره‏ای جز مبارزه مسلحانه برای آنها نمانده در چهارچوب باورهای خودشان هم باید پرنسیپ‏هایی را رعایت کنند. قوانین انسانی ضرورتاً نباید در جایی نوشته شده باشند.

وقتی به هر دلیل شما افرادی را که سربازان دشمن می‏نامید در اختیار خود می‏گیرید از آن لحظه به بعد سرباز بودن و دشمن بودن آنها به پایان رسیده دوران اسارت آنها آغاز می‏شود. اگر آزادی آنها منوط به کارهایی بشود که از عهده‏ی منطقی و انسانی آنها ساخته است می‏تواند مدافعانی اینجا و آنجا پیدا کند اما کشتن اسرایی که مردن و زنده ماندشان در گرو درخواستهایی است نشدنی از رژیمی که برای جان انسانها ارزشی قائل نیست عملی است مذموم.

ممکن است در کوتاه مدت مردم سرزمینی به خاطر ظلمهایی که هر روزه شاهد آن هستند مستقیم یا غیر مستقیم از این اعمال حمایت کنند اما این اعمال و آن حمایتها در بلند مدت نه تنها هیچ منفعتی را تضمین نمی‏کند بلکه فعالیتهای افراد منطقی و مثبت همان قوم را نیز بی اثر خواهد کرد.

کشتن شانزده اسیر به هر دلیل و به دست هر کس و در هر کجای دنیا صورت بگیرد کاری است غیر انسانی و غیر قابل دفاع.

ضمن محکوم کردن این عمل به باز ماندگان این سربازها تسلیت گفته برای ایران و بلوچستان صلح و امنیت آرزو دارم