Tuesday, December 23, 2008

بلاهت و بی‌شرمی و وابستگی‌های سياسی روزنامه کارگزاران به جنايتکاران حاکم بر ايران بر کسی پوشيده نيست

چپ و راست
علی ناظر
مطلبی از
نادر ثانی
http://chaporast.blogspot.com

دزدی ناشیانه، آن هم در روز روشن!

سايت روزنامه کارگزاران گزارشی را که من در تاريخ ۲۶ آذر ماه (۱۶ دسامبر ۲۰۰۸) رابطه با حوادث اخير يونان تهيه کرده و با الصاق چند عکس از شورش انقلابی مردم يونان تحت نام "ده روزی که شهرهای يونان را تکان داده است" منتشر نموده بودم را با تغييراتی و از جمله تغيير نام نويسنده در روز اول دی‌ماه در سايت خود درج نموده است. از آنجا که من هيچ وقت نه به سايت کارگزاران سر می‌زنم و نه گزارش مزبور را برای آنها فرستاده بودم با تعجب از اين خبر به سايت مزبور مراجعه ومشاهده کردم که مسئولين سايت کارگزاران با حذف کلمه "شهرهای" از نام مطلب و اضافه کردن چند خط به آن و تغيير نام نويسنده به کاظم جلالی مطلب مزبور را در سايت خود قرار داده‌اند.

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?43452

از آنجا که وابستگی‌های سياسی روزنامه کارگزاران به جنايتکاران حاکم بر ايران بر کسی پوشيده نيست و از آنجا که من هرگز گزارش مزبور را برای اين سايت نفرستاده‌ام، بنابراين لازم می‌دانم جهت اطلاع همگان و جلوگيری از هرگونه سوءتفاهم احتمالی ضمن محکوم کردن اين دزدی آشکار تاکيد کنم که اين عمل مذموم بدون اطلاع من و درست در مغايرت کامل با آرمانها و باورهای من رخ داده است. با توجه به اينکه هنوز گزارشی که من تهيه کرده‌ام در بسیاری از سايتهای خبری از جمله سايتهای گزارشگران، روشنگری، گويا، عصر نو، خبرنامه، ..... و در برخی دیگر از سایتها مانند چریکهای فدایی خلق ایران، کانون زندانیان سیاسی (در تبعید)، ریشه‌ها، دگرگونی، خبرگاه و ..... موجود است هر کس می‌تواند با رجوع به اين سايتها و مقايسه مطلب فوق با آنچه به نام کاظم جلالی در سايت کارگزاران درج شده به ابعاد دزدی فوق پی برده و ببيند که چگونه کارگزاران ديکتاتوری حاکم در روز روشن دست به جعل و تحريف می‌زنند. البته از کسانی که در طی ۳۰ سال اخير از هيچ دزدی و جنايتی در حق کارگران و زحمتکشان ايران دريغ نورزيده‌اند چنين اعمالی تعجب‌انگيز نمی‌باشد.

درست همین پخش وسیع نوشته با نام من ردکننده قاطع این تئوری احمقانه است که گویا من به شخصه پنج روز پس از پخش وسیع نوشته تحت نام خودم، آن را برای درج تحت نامی جعلی به یکی از سایتهای دیکتاتوران حاکم ارسال کرده‌ام! زهی بلاهت و بی‌شرمی!

من این نوشته را در اختیار تمامی سایتهایی که نوشته اصلی من را تحت نام خودم درج نموده‌اند و در اختیار دیگر واقعیت‌جویان می‌گذارم. با اين همه باور دارم که سايت کارگزاران وظيفه دارد در اولين فرصت گزارش من را از سايت خود برداشته و به جايش اين تکذيب نامه را درج نمايد.

نادر ثانی
۲ دی ماه ۱۳۸۷ - ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸