Saturday, December 13, 2008

یک نگاهی به این مصاحبه‌ها بیندازید (1) (2) (3). این مصاحبه‌ها همان‌هایی است که باعث شد شهروند امروز را توقیف کنند

خُسن آقا

یک نگاهی به این مصاحبه‌ها بیندازید (1) (2) (3).
این مصاحبه‌ها همان‌هایی است که باعث شد شهروند امروز را توقیف کنند

شیاطینی در جلد انسان

با شناختی که از دست اندرکاران نشریه شهروند امروز داریم و اینکه این نشریه در حیطه قدرت هاشمی است این توقیف را هم باید در راستای مبارزه با او در نظر گرفت. این چند مصاحبه برای این منتشر شده که هاشمی را هم یکی از مظلومین انقلاب القاء کنند و به گونه‌ای مظلوم نمایی کنند و گناه کشتارها را به گردن جناح مقابل بیندازند. شاید به خیال خودشان می‌خواهند قدرت را با این روش در انتخابات آینده از دست جناح روبرو بیرون آورند.

البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که هاشمی زیرک تر از آن است، که فقط بخواهد سرمایه گذاری را روی انتخابات آینده متمرکز کند. او همیشه استراتژی بلند مدت داشته و دلیل مدارای او هم با همه جناح‌های درون و حتی خارج از حکومت هم از همین رو بوده. او به خیال خودش با این مانورها گاهی اوقات سعی می‌کند حتی جایگاهی برای خود در دوران بعد از حکومت جمهوری اسلامی هم دست و پا کند. بیخود نبود که نشریه شهروند امروز را بستند! هر چه باشد قدرت‌های روبروی هاشمی هم در حرامزادگی دست کمی از هاشمی ندارند. هرچه باشند اینها جملگی در یک مدرسه آموزش دیده‌اند، مدرسه‌ای که شاید روزی
مهدی خزعلی شرح حالش را برایمان بنویسد!

فراموش نکنیم که هاشمی و خانواده لاهوتی نسبت نزدیک خانوادگی دارند، با این حال این خانواده و خصوصا خود هاشمی 30 سال صبر کرده‌اند و حالا این ناگفته‌ها را افشا می‌کنند. دلیل چنین رفتاری چه می‌تواند باشد؟ غیر از این است که این شیاطین برای حفظ قدرت حتی حاضر بوده‌اند نزدیک ترین افراد به خود را هم فدای قدرت طلبی خود کنند؟