Saturday, January 10, 2009

این حماقت و بی سیاستی رهبران "حماس" نتیجه با طناب اخوند رفتن توی چاهه

حمیده
در دنیا هیچ بن بستی نیست، یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

این نتیجه با طناب آخوند رفتن توی چاهه!

جنگ غزه که با تحریک های دائمی رژیم اسلامی حاکم برایران آغاز گردید تا از شکل گیری آن فاجعه ابتدا مصرف داخلی وسپس خارجی داشته باشد، در فازاول به شکل مفتضحانه ائی به سرعت به پایان رسید و با حضور برادر احمدی نژاد در فرودگاه تهران که تاکید کرد:
"ما باید از ملت مظلوم غزه پشتیبانی معنوی کنیم و این کار را شما به خوبی انجام ‏داده‌اید ولی اگر فکر می‌کنید که باید به فلسطین اعزام شوید نمی‌توانید این انتظار را به همه و به نظام تحمیل کنید."‏!
این چند روزه سیمای فخیمه جمهوری اسلامی مرتبا فیلمهای پرتاب موشکهای قسام به اسرائیل رو نشون میداد.اخه با این پرتاب موشک میخواین اسرائیل براتون دست بزنه و هورا بکشه؟ هند برای دوتا عملیات تروریستی تو خاکش میخواد با پاکستان وارد جنگ بشه. اونوقت شما میخواین اسرائیل دست روی دست بذاره؟