Sunday, January 04, 2009

سبب شعله ورتر شدن آتش اولین جنگ ۲۰۰۹ میلادی شده ایم ودر گوشه به گوشه ی خاک وطنمان سبب گسترش فقر

gaza-martyr

دختری از ایران
http://mahroo5981.blogfa.com/

«اگر ما از افزون‌طلبی چشم بپوشیم جنگ هم تکرار نخواهد شد»
کورت توخولسکی
سال ۲۰۰۹ میلادی با جنگ شروع شد. جنگی بی پایه که در تمام دوران تاریخ از قدرتمداران زیاده خواه سر می زده وتا به امروز ودر دورانی که ما در آن زندگی می کنیم بارها شاهدش بوده ایم.دیشب از شبکه خبر جمهوری اسلامی صحنه هایی دلخراش از جنگ اخیری که در غزه در جریان است را دیدم وواقعن برای انسان های بی گناهی که قربانی سیاست های اشتباه شده اند بسیار ناراحت گشتم.

من طرفدار حقوق بشر هستم.برایم انسان انسان است کاری به دین و رنگ پوست و... ندارم اما گروهی از انسان ها ادعایشان زیاد است وخود را کاملتر از دیگران می دانند وبا این رفتار سبب می شوند که به برابری ای که از ازل بین انسان ها وجود داشته خدشه وارد گردد.متاسفانه در دوران جدید دین سبب جدایی میان انسان ها شده وفاصله ای بسیار زیاد میان آن هاایجاد نموده است.رسالت ادیان یکی شدن به سوی خدا بوده است اما امروزه می بینیم مسلمان با یهودی مسیحی با مسلمان و...در حال نزاع وکشمکش هستند.آیا جز این است که باور وایمان انسانها باید در درونشان باشد و اگر ظاهری شد همینی می شود که می بینیم؟ یهودیان خود را برتر می دانند مسلمانان و مسیحیان هم خودرا. جنگ امروز جنگ ادیان است.و از اتفاق دو کشور ایران واسراییل از این نظر که کاملن دینی هستند باهم تفاهم کامل دارند اما این تفاهم خود سبب درگیری بیشتر میان این دو شده است. جنگ ۳۳ روزه بین اسراییل ولبنان بر سر یک بهانه ی کوچک شروع شد واگر سنگ اندازی های دیگر کشورها مانند ایران نبود شاید آنقدر خسارات به بار نمی آمد. امروز هم در جنگ نوار غزه بازهم ایران با شعارهایش سبب دخالت بی جا شده است. ورفتار نا متعادل حکومت ایران سبب گشته مردم به این باور برسند که اگر حکومت فعلی ایران اینقدر به فکر حقوق بشر به خصوص حقوق کودکان وزنان است پس چرا مردم کشور خودش را از این حقوق محروم کرده است؟ اگر ما بهترین کشور وبا اخلاق ترین کشور جهانیم پس نباید بگذاریم شعله های آتش جنگ های شروع شده افروخته تر گردد بلکه باید آن را با سرعت هرچه تمام تر خاموش کنیم.

اگر ما چراغی که برای خانه مان -ایران- روا است که روشن گردد برای کشور دیگری روشن کنیم مسلم است که این نا عدالتی راه به جایی نخواهد برد جز اینکه در گوشه هایی از جهان سبب شعله ورتر شدن آتش جنگهایشان شده ایم ودر گوشه به گوشه ی خاک وطنمان سبب گسترش فقر.........