Tuesday, May 20, 2008

ولایت فقیه یا بلاهت وقیح "بالاترین" هواداران کور رژیم

ولایت فقیه یا بلاهت وقیح
http://heyranifarhad.blogspot.com/بالاترین
در معرض تصرف توسط
هواداران کور رژیمامشب پستی که در آن سخنان مسئولین جمهوری اسلامی را جمع آوری و در وبلاگ اصلی منتشر نموده بودم را در بالاترین درج کردم و پس از دقایقی با هجوم ملاپرستان حذف شد

منفی دهندگانی که هیچ پیامی را ذکر نکرده بودند و دلیل منفی دادنشان غیرواقعی خواندن جملات بود
عجیب است که این آخوندکهایی که تحمل شنیدن سخنان رهبرانشان را ندارند چگونه از آنها هواداری میکنند تا آن حد که سعی می نمایند در حد توان خود تمامی نقدها را حذف کنند
با مراجه به پروفایل این عده متوجه شدم سه نفر تنها هشت روز است که عضو شده اند و یکی تنها سه ماه و قدیمی ترینشان یکسال از عضویتش می گذرد
به سهم خود بعنوان یک عضو بالاترین هشدار میدهم که این سایت در خطر تصرف و اشغال افرادی است که آینده سایت را به خطر می اندازند
باز هم اشاره و تاکید میکنم که اینها به مطلبی منفی داده اند که جملات رهبرانشان است
برای برطرف شدن شک میتوانید به پروفایل آنها مراجعه کنید و آرای منفی آنها را دنبال کنید تا متوجه شوید بدنبال چه هستند
اینها به مطلب * سخنان مسئولین - قسمت سوم * منفی دادند
mie-emad
sharh
th-monfared
Islamic-Re
chief-aim

متاسفانه فرصتی نماند تا دوستان دیگرشان هم بیایند و شناخته شوند
مسئولین سایت بالاترین بنا بر تعهدی که دارند باید راهی بیابند برای جلوگیری از غلبه یک جریان سیاسی بر روند سایت

به امید روزی که این دوستان بجای محکومیت انتشار سخنان مسئولین ، در پی انتقاد از آنانی باشند که این سخنان را عنوان مینمایند و با این نوع دیدگاه که حتی مورد قبول هوادارانشان هم نیست از صحنه سیاست و مدیریت کشور خارج شوند