Monday, August 13, 2007

وبلاگ زن ایرا نی: بشکن و بالا بنداز آدمهایی با طرز تفکر کتاب مزرعه حیوانات

بشکن و بالا بنداز؟دموکراسی به یک گروه خاص تعلق نداره، یک گروه خاص فقط نیست که حرف می زنه اونم حرفهایی که مطابق دل و نظر ما باشه. همه حق گفتن و نوشتن دارن. متاسفانه عده ای از فعالین حقوق بشر و فعالین زنان و عده دیگه ای که دیدم دارن کف می زنن و پایکوبی می کنن که برای وب
لاگ درخشان این وضعیت پیش اومده. جالبه که دلایلشون یکی از یکی دیگه مغز-بسته تر هست. مثلا چرا کسی که تو خونه شیشه ای نشسته سنگ می ا ندازه و یا اینکه اگه دیدیم برای دستگیر شده های رژیم دل سوزوند اونوقت ما هم واسه اش دل می سوزونیم. آدمهایی با طرز تفکر کتاب مزرعه حیوانات!

دموکراسی و حقوق بشر در این افراد نهادینه نیست، نهادینه نشده! فقط ادعای فهم حقوق بشر رو دارن. فقط حق کسانی براشون حق هست که مثل اونها فکر می کنن.

من برای حق حسین درخشان می ایستم. او حق داره بنویسه و نظرش رو بگه حتی وقتی از فاشیست ترین رژیم دنیا دفاع می کنه!