Wednesday, August 15, 2007

فراخوان آژانس خبری کوروش برای ثبت نام مزدوران رژیم جمهوری اسلامی


فراخوان آژانس خبری کوروش

همانگونه که می دانیم پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از سران و دست اندرکاران فاشیست هیتلری به اقصی نقاط جهان گریختند تا از مجازات فرار کنند. اما تا همین امروز هنوز مسئله شکار نازیها ادامه دارد. آژانس خبری کوروش بدینوسیله از همگان در خواست می کند که اسامی و عکسهای مزدوران رژیم اسلامی را برای قرار دادن در فهرستی جهت پیگیری و شکار آنها در فردای سرنگونی رژیم اسلامی به این خبرگزاری ارسال کنند. از تمام کسانی که این فراخوان بدستشان می رسد در خواست می کنیم نشانی ، عکس و مشخصات این مزدوران رژیم ضد بشری را به آدرس info@cyrusnews.com
ارسال کنند تا بتوانیم با تنظیم این لیست شرایط دستگیری و مجازات این ناقضان حقوق بشر در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی توسط مراکز بین المللی را فراهم کنیم.