Thursday, August 16, 2007

وبلاگ زن ایرانی : الخوف من الله عز و جل

وبلاگ زن ایرانیالخوف من الله عز و جل

چند روز پیش رادیو همبستگی استکلهم از عده ای به همراه مارینا نعمت برای مصاحبه دعوت کرده بود. همه زندانیان سابق رژیم جمهوری اسلامی بودند، البته به غیر از من که اون وسط نخودی بودم و قل می خوردم. و اما من، مهستی شاهرخی و نسرین پرواز تنها افرادی بودیم که از حق مارینا نعمت دفاع کردیم. باقی بخصوص آقای ایرج مصداقی و خانم فریبا مرزبان در صحبتهای ضد و نقیض خود که بالاخره نفهمیدم اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر را تا به حال مطالعه کرده اند یا نه به طرز عجیبی به من یکی سر درد دادند! عجیب است که به عوض اینکه عصبانیت خود را متوجه رژیم ایران بکنند از افرادی مثل مارینا نعمت طلبکارند! صد رحمت به رژیم جمهوری اسلامی باز چند نفر درش ادعای رفورم دارند!

صحبتها رو می شه اینجا گوش کرد.