Saturday, August 18, 2007

حالیتون میشه ؟

وبلاگ و... چه و چه و چه
http://che-0-che-0-che.blogspot.com

....دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج.....

.........................


khomeini-women.jpg

"من هر روز دارم تحقیر می شم، می فهمید؟

محبوبه عزیز!
برای من آرزو کردی که به جای تو هم اینجا زندگی کنم، اما می دونی سرنوشت وحشتناک ما ایرانی ها چیست؟
!"….


ابراهیم نبوی، 27 مرداد1386

http://www.doomdam.com/archives/000288.php#more

شنبه 27 مرداد 1386 - 18 آگوست 2007

....................


"ما یا باید حکومت را تحمل کنیم، یا سرنگون کنیم …

ما هم آدمهای سرنگون کردن حکومت نیستیم"!


ا . ن. آقا
" . وز"
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/post_346.php
چهارشنبه 15 آذر 1385- 6 دسامبر 2006

.................................


ما ایرانیان اصلا انسانهای فداکاری نیستیم و اهل رزم و جنگ و مبارزه نیستیم و اصولا این
ادعاها دروغ است …

شما فکر می کنید کسانی که در جریان خشونت های تندروانه کشور در دهه شصت کشته شدند،
قربانیان مظلومی
بودند که اگر پیروز شده بودند، کمتر از

حکومت آیت الله خمینی آدم می کشتند؟....

از نظر من حکومت موجود اصلاح پذیر است، به شرطی که ما بخواهیم اصلاحش کنیم. اگر بخواهیم حکومت را نابود کنیم، حکومت اصلاح پذیر نخواهد بود…" !

ا.ن. آقا

http://www.doomdam.com/archives/000284.php#more
سه شنبه 23 مرداد 1386 - 14 آگوست 2007