Sunday, March 30, 2008

پاینده ایران : به رئیس جمهور ، 7 نفر از وزرا و سر لشکر صفوی در این باره تذکرات لازم را داده ام

پاینده ایران
http://jomhoori.wordpress.com
/

به رئیس جمهور ، 7 نفر از وزرا و سر لشکر صفوی
در این باره تذکرات لازم را داده ام!


آیت الله مرتضی مطهری ،که به بنا به نوشته خود ، در 18 سالگی ، اصول فلسفه را نوشته است ، در رابطه با اعیاد و مراسم نوروز باستانی ایرانیان نگاه می اندازیم به این سخنان « آیت الله فیلسوف » در رابطه با چهارشنبه سوری آخر سال از رادیو دولتی جمهوری اسلامی ...

" ما در گذشته چنین می کردند ما هم چنین می کنیم . چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی ، چهارشنبه آ خر اسفند ماه می شود .بسیاری از خانواده ها ،که باید بگویم ، خانواده های احمق ها ، بسیاری از خانواده های احمق ها ده یا الله آتشی روشن میکنند ، هیزمی روشن میکنند، بعد آد م ها ی سرو برو گنده ، با آن هیکل های نمی دانم چنین و چنین ، از روی آتش می پرند. ای آتش زردی من از تو سرخی تو از من.آه این چقدر حماقت است .خوب چرا چنین می کنید؟ آقا یک سنت است مال ما مردم.از قدیم پدران ماچنین می کردند. قران می گوید: اولوکان اباهم لایعقلون شیأ.اگر پدران گذشته تان چنین کاری می کردند،شما می بینید یک کار احمقانه است، دلیل خریت پدران شما است روشونو بپوشید.چرا دو مرتبه این سند حماقت را سال به سال تجدید می کنید.این فقط یک سند حماقت است،که هی کوشش می کنید که این سند حماقت را همیشه زنده اش نگاه دارید.مائیم که چنین پدران احمق داشتیم .اولوکان اباهم لایعقلون شیأ. از طرف دیگر قران نمی گوید ،هرچه که سنت است ،پس باید درهم کوبید و هرچه کهه نو است… نو گرائی –یک عده هم می گویند نوگرائی .. این چطور ؟ نوگرائی هم درست نیست .برای اینکه نو گرائی درست نیست "…

اگر به این سخنان آیت الله مطهری دقیق بشوید ، ایشان ، در این سخنرانی دو دقیه اش ، 9 بار ملت ایران را یا احمق ، یا خر می نامد ! چرا ؟ برای اینکه ملت ایران ، هزاران سال قبل از ظهور اسلام ، یک آداب و سنن ملی دارند ،که نه به فردی و نه به جامعه ، آسیبی می رساند،و یک مظهر شادی و سرور است . چرا چنین شخصیت روحانی ، به ملت ایران توهین میکند؟

این نوع رفتار با این وقاحت و توهین علنی ،یک سیاست کاملأ طراحی شده است،که به آن نیز خواهیم رسید. آیت الله مطهری با سنت به نفع نو گرائی مبارزه نمی کند . چون در ادامه سخنان اش به نو و نوگرائی هم حمله می کند و علنأ می گوید :نوگرائی هم خوب نیست .از منطق ایشان ، فقط بردهً آخوند بودن و یک مشت آدم های مفت خور بار آمده خوب است ،که هم برگردهً ملت سوار شده اند تا مفت بخورند و هم ملت و ابا واجدادشان را خرو احمق بنامند ،و مراسم قمه زنی و زنجیر زنی ، سینه زنی ، گل و خاک و خاکستر بر سرو صورت پاشیدن ، دخترکان 9 ساله را در رختخواب مردان هوس ران شهوت پرست فرستادن ،ترویج فحشا بنام صیغه و یا مته ، دروغ و دروغگوئی بنام تقیه خوب و دلیل عقل وخرد علم ودانش حضرات است !!.این جنگ بی رحمانه آخوندیسم ،علیه تاریخ و فرهنگ ملت ایران ، کاملأ با برنامه منظم ، رهبری می شود .اگر چه آیت الله مرتضی مطهری از این دنیا رفته است ، امٌا سیاست های فرهنگ ستیزی جمهوری اسلامی ،ادامه دارد .

آیت الله خزعلی با عنوان "دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر !" چنین میگویند

چرا مردم ایران عید نوروز را عید بزرگ خود قرار می دهند؟ این یک خفتگی در ماست .عید غدیر 7 الی8 روز تعطیل رسمی شود....

این عضو فقهای شورای نگهبان بود ، می افزاید :

ما بنیاد غدیر را برپا کرده ایم که این عید بزرگ را زنده نگه داریم و تاکنون به مقامات ،از جمله به رئیس جمهور ، 7 نفر از وزرا و سر لشکر صفوی در این باره تذکرات لازم را داده ام..

خزعلی که (در شورای اداری زنجان سخن می گفت) تصریح کرد :

من شبانه یک سلام ابی عبدالله می دهم برای کسانی که عید غدیر را عید بزرگ خود قرار می دهند، در این روز لباس نو می پوشند ، صله ارحام می کنند و هدیه می دهند. دوسلام هم می فرستم به افرادی که این امر را به دیگران تبلیغ می کنند

دانلود سخنان مطهری در مورد چهارشنبه سوری

دانلود سخنان مطهری در مورد نوروز