Saturday, March 15, 2008

دارالترجمه زبان یاجوجات و ماجوجین سکولاریسم نو New Secularism

دارالترجمه زبان یاجوجه و ماجوج
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/
  شکوه سکولار زادگی هر شنبه:  از نگاه يک زن…    سکولاریسم نو New Secularism

ماشاللا!
خلبان اول سفینه نیو سکولاریسم (!) قمری نوری
بخش عمو مردکی خزعبلات اصل اول قانون (!) اساسی استبداد آخوندی را
"توشیح" فرمودند!
.................................

"بررسی تجربه ی حضور زنان در انتخابات، در سراسر قرن بيستم، نشان می دهد که آنها چگونه گاه به زيان خود از حق رأی دادن استفاده کرده اند...
  دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج سکولاریسم نو New Secularism
در اينجا ممکن است گفته شود که مگر اکثريت مردهای ما نيز در رفراندوم پنجاه و هفت رای آری به جمهوری اسلامی ندادند؟ پس چه فرقی بين رأی آنان و رآی زنان وجود دارد؟ به نظر من، بين «آری» گفتن زن ها و مردها تفاوتی مهم وجود داشت. آن خيل عظيم مردها به رژيمی رای می دادند که، پس از استقرار، به صورتی قانونی حقوق بيشتری همچون حق حضانت بچه ها، چند همسری، حق طلاق، حق گزينش مسکن، حق گرفتن صيغه و غيره و غيره را برايشان بهمراه داشت و در ذات اسلامی جمهوری نهفته بود. يعنی، حکومت اسلامی، در بسياری از جهات برای آن ها نويد دست يابی به حقوق بيشتری را داشت (و توجه کنيد که من در اينجا از آن مردان اکثريتی حرف می زنم که اغلب به اهميت برابری حقوق زن و مرد واقف نيستند و تنها به منافع کوتاه مدت خود فکر می کنند). پس «آن مردها» دقيقاً به خاطر «منافع» خود در رفراندم تعيين شکل حکومت به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند؛ در حالی که زن ها، با غفلت کامل از عواقب استقرار حکومتی مذهبی بر کشورشان، رای آری می دادند. در رفراندم تعيين شکل حکومت، زن ها حتی به منافع کوتاه مدت خود هم فکر نکردند، و نمی دانستند که با استقرار حکومت مذهبی (چه در ميان نامش واژه ی زيبای جمهوری باشد و چه هر عنوان ديگر) چه چيزهايي را از دست خواهند داد. من معتقدم که حتی نود در صد آن ها حدس هم نمی زدند که با رآی مثبت خود، و در قبال بدست آوردن حکومت اسلامی، چه چيزهايي را از دست می دهند" !

حاج خانوم شکوه نیو سکولار زادگی
(که یک سا ل و اندی پیش،
افتخارات نیو سکولاری "مشرف" شدنش به حجر الاسود را "بایگانی" کرد)
http://www.newsecularism.com/Az-Negaah/AZN-031508.htm
شنبه 25 اسقند 1386 – 15مارس 2008
به زودی در گوی ا.ن. یوز