Monday, March 03, 2008

نظر قربونی اولین فستیوال دارالترجمه یاجوج و ماجوج تقدیم میشود به چه و چه ترین استنداپ کومودی فراساختاری خارج از "کشور" آخوندها و شرکا

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج
http://che-0-che-0-che.blogspot.com


نظر قربونی اولین فستیوال دارالترجمه یاجوج و ماجوج
تقدیم میشود به چه و چه ترین
استنداپ کومودی فراساختاری
خارج از "کشور" آخوندها و شرکا:

" تا حالا چند اعتراض داشتیم که چرا من فقط آهنگ‌های غیر ایرانی اینجا می‌گذارم. این ویدیوی گوگوش هم واکنش من...
می‌دانم که از ۱۲ بهمن، سالروز ورود خمینی بزرگ به ایران مدتی می‌گذرد.

ولی من می‌‌خواهم ترانه‌ی «من آمده‌ام» گوگوش را به احترام و عشق پیرمردی که تمام ایران روزی عاشقانه می‌پرستیدش تقدیم کنم. ا
نگار که وقتی از پله‌های هواپیما پایین آمد با خودش این ترانه را می‌‌خواند:
من آمده‌ام که عشق فریاد کند" !

نگاه فراساختاری حسین درخشان
http://i.hoder.com/archives/2008/03/080302_017003.shtml#comments
یکشنبه 12 اسفند 1386- 2 مارس2008