Friday, December 22, 2006

چشم انداز "حقوق" بشری خودی ها


"اوائل زمستان روز جشن های بزرگ یهودیان ومسیحیان است. کریسمس و حنوکا…
ایرانی ها از اقوامی هستند که زندگی مسالمت آمیزی با اقلیتهای دینی داشته اند. به هموطنان یهودی که همواره صف خود را از صهیونیستها جدا میدانسته اند وسایر یهودیان عالم این عید مبارک باشد" !

ابطحی جونیور به زعم خودش "تپلی"
آدينه ۱ دی ۱٣٨۵ - ۲۲ دسامبر ۲۰۰۶
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146308422

...............

"شاید خیلی از شماها در روز میلاد حضرت عیسی علیه السلام پیام کوتاه تلفنی و یا اینترنتی با این مضمون همراه شوخ طبعی دریافت کرده اید: "میلاد حضرت عیسی مسیح و عید کریسمس به شما و خانواده محترمتان هیچ ربطی نداره"!

ابطحی جونیور به زعم خودش "تپلی"
دوشنبه ۵ دی ١٣٨۴ – ٢۶ دسامبر ٢٠٠۵
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146307400