Thursday, June 26, 2008

بار باپاپا : جنایت خاموش جمهوری اسلامی و نسل ما

بار با پاپا


جنایت خاموش جمهوری اسلامی
و نسل مادر کشوری زندگی میکنیم که گویا از اولین تمدن های جهان بوده است
اما
بیکاری،فقر،فساد،اعتیاد،ظلم،حق خوری،بهره کشی،تبعیضهای مختلف،بی تفاوتی افسردگی،بزه کاری و ...
با توجه به ذخایر و دارایی های موجود چه از نظر مادی و چه پشتوانه فرهنگی چندین هزار ساله
چرا ؟
خوب جامعه از آدمها به وجود اومده
آمار نشون میده که تقریبا نود درصد آدمهای این جامعه دارای سواد خواندن و نوشتن هستن
اما این سواد رو کجا یاد گرفتن؟
خوب معلومه توی مدرسه
مدرسه چه جور جاییه؟
مدرسه یه مکان دارای یه سری وسایل آموزشی و یه تعدادی کودک و یک معلم و کادر آموزشی هست

کودک میره مدرسه که چی یاد بگیره؟
سواد خواندن نوشتن و ریاضی و علوم پایه و بعد از دوره ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان وارد دانشگاه بشه و علوم رو به صورت خاص و تخصصی دنبال کنه
اما چیزی که هیچ جامعه شناس روانشناس و آدمهای عادی به اون نگاه نمیکنن اینه
تزریق باورهای غلط در مدرسه به کودکان
چه کسی اجازه داده به کودکی که به سن بلوغ و آگاهی نرسیده است باورهای مذهبی و دینی و سیاسی تزریق شود؟
از اصول دین و جهنم و بهشت و آفتابه های کر و قلیل و فقه تا خوبیهای جمهوری اسلامی کاخ نشینها و کوخ نشینها و امام خمینی و کاپیتولاسیون و شاه و انقلاب و ...
آیا درستش این نیست که هر کسی بعد از بلوغ فکری و جسمی خودش دنبال رسیدن به خدا و پیدا کردن راهش برود؟
آیا هر چه که یک کودک در مدرسه آموزش میبیند و در لوح بکر ذهنش ثبت میشود در آینده به راحتی قابل تغییر خواهد بود؟
آیا این کار تجاوز به حقوق انسان نیست؟آنهم انسانی بیگناه و بی دفاع که به ما اعتماد مطلق دارد
این بمباران عقیدتی چه کم دارد از کوره های آدم سوزی؟
این تزریق باورها و اعتقادات فرقش با معتاد کردن کودکان چیست؟
این شستشوی مغزی چه نتیجه ای جز این جامعه ای که میبینیم میتواند داشته باشد
آیا ماه همیشه پشت ابر پنهان است؟
آیا کودک بعد از بلوغ و رشد فکری با دیدن واقعیت دچار سوالات بیشمار نمیشود؟
اگر جواب درست را پیدا کند چه بر سرش میآید و اگر نکند و به همان منوال قبل زندگی کند چه میشود؟
اگر بفهمند قضیه چیست هزاران مشکل روحی برایشان ایجاد میشود

فکر کردید معتادها همه اراذل و اوباش هستند؟
و اگر نفهمند آدمهای کوکی جمهوری اسلامی باقی میمانند
همین هایی که بهشان میگویند مردم همیشه در صحنه
همه ما من و تو و هر کسی که در این جامعه زندگی میکند مثل آدمهای معتاد هستیم
معتاد به عقیده و افکار غلطی که در بچگی در کله مان چپانده اند تا با آن از ما برای پیشبرد اهدافشان سوئ استفاده کنند
یا ترک کرده ایم یا هنوز معتادیم