Sunday, June 15, 2008

اشکال "کارو بار" روزی نامه‌نگارا .ن اصلاحات "چی؟" در "خارج" از "کشور" شیخنا خاویار یک هفته با "خبر" های تونبون شکلاتی


دارالترجمه نئوسکولاريسم اهالی کشور "خارج" از کشور
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/اشکال "کارو بار" روزی نامه‌نگارا.ن اصلاحاتچی
در "خارج" از "کشور" شیخنا خاویار یک هفته با
"خبر" های تونبون شوکلاتی

"اشکال روزنامه‌نگار و نویسنده خارج از کشور در این است

که اگر او افشاگری کند و از پستوی قدرت مطالبی را بیرون کشد، متهم می‌شود که لابد با دستگاه مربوطه در ارتباط است و خودشان این خبرها را به او می‌دهند...

از این بدتر زمانی است که اصل ماجرا انکار می‌شود که بله، فلانی اینها را سرهم کرده...

یکی از کارکنان دفتر آقای خامنه‌ای فهرست غذاهای هفتگی ایشان را برایم فرستاده است. که معمولاً هر وعده برای حداقل 50 تن درست می‌شود و تمام غذاها باید از سوی تیمی از فدائیان رهبر پیش از آنکه توسط سید ابراهیم پیشخدمت مخصوص به حضور آقا برده شود مورد آزمایش قرار گیرد. یعنی اینکه ده دوازده نفر آن را ببلعند تا مبادا سمّی باشد.

علاقه آقای خامنه‌ای به قرقاول، تیهو، خاویار و ماهی سفید آنقدر زیاد است که شکارچی و صیاد مخصوص هم دارند"!

حاج آقا علی رض ا.ن. زاده
آسیستا ن کار چرخان فیلمفارسیهای نئو آبگوشتی / نیو سکولاریستی "مطرب" و "مردان سحر" ا.ن. علا
http://www.nourizadeh.com/archives/003804.php

24خرداد 1387 - 13 ژوئن 2008

سکولاریسم تو  New Secularism  جمعه گردی های ا. ن اعلا