Sunday, June 01, 2008

رمز "شکيبائي" و "ورود " به جهان مدرن آرزوهای نيشگون گيرنده "سکولاریسم" نوری قمری نو

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج
http://che-0-che-0-che.blogspot.com

رمز "شکيبائي" و "ورود "
به جهان مدرن آرزوهای نيشگون گيرنده ی
"سکولارررریسم
نو(!)

"کدام طيف، کدام نيرو، کدام همبستگي؟ /
نخست از گردانندگان اين سمينار تشکر مي کنم که اگرچه اغلب از جبههء ملي ايران (شاخهء آمريکا) هستند اما بر اين همت کرده اند تا از ديگران، و از جمله آدم هاي مستقل، هم دربارهء صورت مسئلهء خود نظرخواهي کنند. اينگونه که من از نام سمينار مي فهمم، هدف دوستان آشنائي با نظرات »طيف هاي سياسي» است در مورد «ضرورت همبستگي نيروهاي ملي و دموکرات»، آن هم به چه منظور؟ به منظور «استقرار دموکراسي و دفاع از حقوق بشر در ايران…».

بنظر من، امکان رخ دادن معجزه اي به نام همبستگي وجود ندارد… هميشه آرزو مي کنم تلنگر زن و نيشگون گير و نيش زننده باشم. دوست دارم با سخنم مخاطبم را از خلسهء خواب بيرون کشم…از بلندي سخنم عذر مي خواهم و از شکيبائي تان تشکر مي کنم"!

ا. ن. علا
آشپزباشی سکولاریسم قمری نوری شکوه مند نو
http://www.newsecularism.com/Nooriala/053108-JMI053108.htm
يکشنبه 12 خرداد 1387 ـ 1 ژوئن 2008
...............................


" توسل به داروی خوش ظاهر «وحدت» را
امری مربوط به اعصار خشن تاريخ ماقبل مدرن می دانم
و احتراز عاقلانه از آن را
رمز ورود
به جهان مدرن تلقی می کنم"!


ا.ن. علای بویشگر. ا.ن. اعصار خشن تاريخ ماقبل دوران نیو سکولار
گوی ا.ن. یوز
http://news.gooya.eu/society/archives/057769.php
آدینه 11 اسفند 1385 - 2 مارس 2007
...............................

"يک توضيح لازم در مورد
خط مشی «سکولاريسم نو» در گزينش مقالات /
"برخی از دوستان و خوانندگان ما، بخصوص پس از انتشار مطالبی از افراد وابسته به حکومت اسلامی، بر خط مشی ما خرده گرفته اند... برای نمونه، دوستی نوشته است:
«... دشمنان آزادی و حقوق انسانی ملت ایران که سایت شما را جولانگاهی یافته اند برای تراوشات ذهن بیمارشان، هزاران بوق و بلند گو در اختیار دارند و با چنگ انداختن بر ثروت ها و سرمایه های ملت ایران هیچ مشکل مالی در ایجاد پایگاه ها و کانال های رسانه ای ندارند. آیا ایشان در رسانه های بیشمار خود اجازهء نشر مقاله ای مخالف با دیدگاه های انسان ستیز و تبعیض گزار خود را به شما می دهند؟»
من، بعنوان سردبير سکولاريسم نو، چنين می انديشم که اتفاقاً درست به اين خاطر که نوشته های وابستگان حکومت اسلامی در سايت های «بی اعتبار» خود و وابستگانشان منتشر می شود مورد توجه معتقدان به سکولاريسم قرار نمی گيرد، حال آنکه يک سکولار بايد بيشترين وقت خود را در خواندن و شنيدن سخنان دشمنان سکولاريسم (و اينک سکولاريسم نو) بگذراند و با استدلال و تاکتيک های توجيهی آنها آشنا شود"!

ا.ن. علا
آشپزخانه نیو (!) سکولاریسم شکوه مند قمری نوری نو
http://www.newsecularism.com/Nooriala/012108-A-note-on-policy.htm
سه شنبه 27 فروردین 1387 - 15 آوریل 2008 ـ