Wednesday, June 04, 2008

سر(!) دبير(!) "سکولاريسم" نو(!)": بايد بيشترين وقت خود را در خواندن و شنيدن سخنان دشمنان سکولاريسم (و اينک سکولاريسم نو) بگذرانی

دارالترجمه
نئوارتحالیدی
"سکولاريسم" ن و
در کشور خارج از کشور
آل یاجوج


خط مشی «سکولاريسم نو» در گزينش مقالات آشپزخانه نیو (!) سکولاریسم شکوه مند قمری نوری نو
"برخی از دوستان و خوانندگان ما، بخصوص پس از انتشار مطالبی از افراد وابسته به حکومت اسلامی، بر خط مشی ما خرده گرفته اند... برای نمونه، دوستی نوشته است:
«... دشمنان آزادی و حقوق انسانی ملت ایران که سایت شما را جولانگاهی یافته اند برای تراوشات ذهن بیمارشان، هزاران بوق و بلند گو در اختیار دارند و با چنگ انداختن بر ثروت ها و سرمایه های ملت ایران هیچ مشکل مالی در ایجاد پایگاه ها و کانال های رسانه ای ندارند. آیا ایشان در رسانه های بیشمار خود اجازهء نشر مقاله ای مخالف با دیدگاه های انسان ستیز و تبعیض گزار خود را به شما می دهند؟»
من، بعنوان سردبير سکولاريسم نو، چنين می انديشم که اتفاقاً درست به اين خاطر که نوشته های وابستگان حکومت اسلامی در سايت های «بی اعتبار» خود و وابستگانشان منتشر می شود مورد توجه معتقدان به سکولاريسم قرار نمی گيرد، حال آنکه يک سکولار بايد بيشترين وقت خود را در خواندن و شنيدن سخنان دشمنان سکولاريسم (و اينک سکولاريسم نو) بگذراند و با استدلال و تاکتيک های توجيهی آنها آشنا شود"!

ا.ن. علا
آشپزباشی نیو (!) سکولاریسم شکوه مند قمری نوری نو
http://www.newsecularism.com/Nooriala/012108-A-note-on-policy.htm
سه شنبه 27 فروردین 1387 - 15 آوریل 2008
........................................

"به گزارش خبرنگار سياسی آفتاب، توليت آستان امام خمينی(ره) در آغاز مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی (ره) با تسليت ايام فاطميه و فرا رسيدن سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) گفت:« ۱۴ خرداد بی ترديد روز جانکاه و يادآور يکی از تلخ ترين روزها در ذائقه و فکر مردم شريف ايران است».
وی افزود: «بايد در اين روز، چه امسال و چه در سالهای آينده ياد امام (ره) و فرزندان آن بزرگوار و شهدای ايران اسلامی را گرامی بداريم».
نوه حضرت امام خمينی(ره) افزود: «بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران دارای سجايا و فضليت های بسياری است و بی شک هر فردی با هر نگاه و نگرش و جهان بينی می تواند آن بزرگوار را معرفی کند».
سيد حسن خمينی در ادامه اظهار داشت: «شخصيت امام راحل به گونه ای جامعه ايران و جامعه جهانی را تحت تاثير خود قرار داده است که هر کسی می تواند آن امام را با تکيه بر يکی از اين خصلت ها مانند علم و دانش ،تدبير، تقوا ، جهان بينی، آشنايی با شرايط جهان و هوش سياسی تبيين کند».
توليت آستان امام راحل اضافه کرد: «آن چيزی که بيش از هر ويژگی در شخصيت امام جلوه گر است و هيچ کس با هيچ نگرش و جهان بينی و با هيچ وضعيتی در آن ترديد نمی کند جوهره دين و عنصر دينداری است».
حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خمينی خاطر نشان کرد: «يقيناً نمی توان امام را تعريف و شخصيت امام را تحليل کرد جز آنکه به دينداری به عنوان وجه ممتاز شخصيت آن حضرت توجه داشت و هيچ کس در اين مورد ترديد ندارد».
نوه امام خمينی(ره) در ادامه افزود: «دينداری به عنوان يکی از عناصر و عوامل بسيار پررنگ در شخصيت حضرت امام است و بايد اين را همواره مد نظر داشت».
فرزند يادگار امام(ره) با بيان اينکه شخصيت امام و جايگاه دين و دينداری در آن، عنصری بی بديل است و بايد با عنايتی ويژه مورد توجه عاشقان امام راحل قرار گيرد،گفت: «عنصر دين و دينداری در همه سطوح رفتاری، کرداری، فردی ، اجتماعی و سياسی بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران نمايان است و بايد به وصيت نامه سياسی الهی امام بزرگوار که برای امروز و فردا و هميشه تاريخ است ، همواره توجه کنيم».
وی با اشاره به تجلی دين و دين مداری در حوزه رفتار فردی حضرت امام خمينی گفت: «امام بزرگوار همواره به مبانی دينی و ظواهر احکام شريعت پايبند بودند و هيچ کس در هيچ زمان و مکانی سراغ ندارد که امام ذره ای از اين مبانی کوتاه بيايد يا توجه نداشته باشد».
حجت اسلام سيد حسن خمينی افزود: «از واجبات مانند نماز، روزه و حج تا واجبات عميق تر و دقيق تر مانند احقاق حقوق ديگران و احترام به شئون ديگران مورد توجه و رعايت امام بود و ايشان همواره ملتزم بودند محرمات الهی را ترک کنند».
وی تصريح کرد: «هيچ کس از امام غيبت نشنيد، امام به کسی تهمت نزد و هرگز حتی در دوره مبارزه دروغی نگفت و اعتقاد نداشت که هدف، وسيله را توجيه می کند».
حجت الاسلام سيد حسن خمينی با بيان اينکه امام راحل همواره به مسائلی توجه و عمل می کردند که از ناحيه حجج شرعيه و ائمه (ع) رسيده است،يادآور شد: «حجاب به عنوان يکی از اصول مسلم مورد توجه و تاکيد حضرت امام بود و ذره ای از تاکيد بر رعايت آن کوتاه نمی آمدند و همواره ديگران و نزديکان را به ادای واجبات و ترک محرمات توجه می دادند و هرکس که درباره مسئله ای نظر امام را می پرسيد، می فرمودند "ببينيد خدا چه گفته است" و درباره مستحبات هم می گفتند به مفاتيح مراجعه کنيد».
سيد حسن خمينی در ادامه گفت: «حضرت امام (ره) پايبندی خود به اخلاق دينی را به حد نهايت رسانده بود به طوری که پيش از آنکه مدرسی بزرگ در فلسفه و حوزه علميه باشد، مدرس بزرگ اخلاق بود».
نوه امام راحل با اشاره به اينکه «من و منيت» در امام (ره) وجود نداشت ، افزود: «عطوفت آن بزرگوار حتی به کسانی که به او بد کرده بودند مثال زدنی بود بنابراين جامعه در مواجهه با چنين شخصيتی، دلباخته اش شد».
وی آوردن دين در عرصه حکومت و جامعه را از ديگر جنبه های مهم در انديشه و بازشناسی حضرت امام (ره) دانست و گفت: «ايجاد حکومت جمهوری اسلامی در عصری که گفته می شد دين مرده است و مراکز دينی ازجمله کليسا، کنيسه و حتی مساجد در هيچ کجا توانايی ارائه دين به مردم ندارند ، آوردن دين به حکومت و به تبع آن آوردن احکام و اخلاق دينی کار بزرگی بود که حضرت امام (ره) انجام دادند».
حجت الاسلام سيد حسن خمينی با اشاره به ويژگی های منحصر به فرد و ممتاز امام (ره)، گفت: «ايشان در زندگی يک لحظه پای از شرع بيرون نگذاشت و هيچ واجبی را ترک نکرد و به هيچ توجيهی دست از اخلاق اسلامی برنداشت».
نوه حضرت امام (ره) افزود: «امروز که در کنار بارگاه بنيانگذار جمهوری اسلامی گردآمديم تنها به شرطی می توانيم بگوييم که امت امام و تابع و پيروان خوبی برای ايشان هستيم که پايبند به احکام الهی باشيم».
وی تصريح کرد: «در صورتی پيروان خوب خمينی کبير هستيم که تلاش کنيم اخلاق دينی و اسلامی را در رفتار و انديشه ها و عملکردهای خود رعايت کنيم و همچنين از ظواهر و اخلاق دينی چشم پوشی نکنيم».
حجت الاسلام سيد حسن خمينی با تاکيد بر جهانشمول بودن نمونه حکومت دينی امام (ره) افزود: «پيروان امام (ره) امروز در اصل حکومت دينی و حضور حکومت دينی در جامعه ترديد نمی کنند».
توليت آستان مقدس حضرت امام خمينی (ره) با اشاره به اينکه خصيصه های وجودی امام (ره) ، ايشان را در زمره صالحان قرار داده است گفت: «پس از گذشت سالها از رحلت ايشان همچنان مردم ذکر خير امام (ره) را می گويند».
حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خمينی از رهبر فرزانه و خلف شايسته امام (ره)، رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت، صدا وسيما و همه کسانيکه در اين مراسم حضور داشتند تشکر و قدردانی کرد"!

آشپزخانه نیو (!) سکولاریسم شکوه مند قمری نوری
http://www.newsecularism.com/Nooriala/012108-A-note-on-policy.htm
چهار شنبه 15 خرداد 1387 ـ 4 ژوئن 2008
........................................


"اهالی "کشور خارج از کشور«/...
نگاه کنيد به مقاله‌ی
«کشور خارج کشور»... اسماعيل نوری علا " !

حاج خانوم شکوه ایران (!) امروز
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/2441