Sunday, June 01, 2008

کشف الاسرار حقنه کردن یواش یواش "سکولاررررریسم نو(!)" به اهالی خردسال "کشور" خارج از کشور / در نیم سوت

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج
http://che-0-che-0-che.blogspot.com

کشف الاسرار حقنه کردن یواش یواش "سکولاررررریسم نو(!)"
به اهالی خردسال "کشور" خارج از کشور /
در نیم سوت


"در برخی از کشورها موسساتی هم هستند که خدماتشان زنانه مردانه دارد. مثل حمام و سالن زيبايي و سالن ورزشی، که هم در هم آميخته اش وجود دارد و هم جدا شده اش. در اين مورد اخير بايد گفت که در واقع چون مشابه درهم آميخته آنها هم وجود دارد به هيچ روی جداسازی جنستی محسوب نمی شوند. اما اتوبوس و مدرسه و اداره و سالن های جشن و عزا و عروسی و مکان های عمومی و اجتماعی را زنانه مردانه کردن حتماً جدا سازی جنسيتی شمرده می شود"!

حاج خانوم شکوه زکی لاریسم
شنبه 11 خرداد 1387 ـ 31 ماه مه 2008 138
http://www.newsecularism.com/Az-Negaah/AZN-053108.htm
...............

"باور کنيد که گاه دل آدمی
از حرام شدن هوش و ذکاوت و شجاعت فرزندان ميهنش
آتش می گيرد"!

ا. ن. علا ی "سردبیری" شب های جمعه "نیو" سکولاریسم!
New Secularism - گوی ان یوز
http://news.gooya.com/society/archives/067564.php
آدينه 12 بهمن 1386- 1 فوريه
2008
..............................

"اهالی "کشور خارج از کشور«/...
نگاه کنيد به مقاله‌ی
«کشور خارج کشور»... اسماعيل نوری علا " !

حاج خانوم شکوه ایران (!) امروز
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/2441