Monday, January 14, 2008

وبلاگ صمد آقا زاده: مردان شیرین انتخابات و زندگی چند زیستی

صمد آقا زاده
http://aghazadeh.blogfa.com/


مردان شیرین انتخابات
و زندگی چند زیستی


مردان شیرین انتخابات در جناح اصلاح طلب ماجرای شیرینی دارد. این مردان همزمان عضو چند حزب اند و در ائتلاف های مختلف شرکت می کنند.آنهادر پرانتز دو انتخابات به جهان فراموشی پناه می برند.ولی با روشن شدن تنور انتخابات پرهیاهیو وارد صحنه می شوند.شعارهای بزرگ ولی بی محتوا می دهند.آنها می دانند هیچ تاثیری در نتیجه انتخابات ندارد ولی بیش از آنهایی که برنده انتخابات اند جضور تبلیغاتی و رسانه ای دارند .
آنها در عالم سیاست تنها خود را نمایندگی می کنند.وقتی از ائتلاف سخن می گویند در حقیقت جز با خودشان باکسی دست اتحاد نمی دهند.حتی با خودشان سر ستیز دارند .آنها زیرکانه از نیازهای رسانه ای جناح اصول گرا از جمله رسانه ملی بهره می برند تا خود را در ارتفاع توجه عمومی قرار دهند.با روزنامه نگاران در هر دوجناح عقد دوستی می بندند تا مصاحبه های مطبوعاتی شان را پررونق سازند.

آنارشی های وطنی دوزیستی اند.از نظر ظاهر در جناح اصلاح طلبند ولی در عمل رفتارشان به سود اصول گرایان تمام می شود.منتقد تند و تیز اصلاح طلبان دولتی سابق اند.از یک سو به دلیل موقعیت شغلی که در دولت خاتمی بدست نیاورندوازسوی دیگر چون این انتقاد از سوی رسانه پرمخاطب خریدار دارد.این گروه جز به فردیت خودشان به هیچ اصول دیگری وفادار نیستند.شعارهای تند و تیز می دهند ولی بسیار محافظه کارند چون علاقه مفرط به خود هر نوع ریسکی را برایشان غیر ممکن می کند.آنها در حال بازنده اند.چرا که همیشه در حاشیه می مانند و راهی به متن نمی یابند.

گروه دیگر از مردان شیرین لیبرالهای وطنی اند که با نام خودشان شعارهای پسا مدرن می دهند و همزمان برای همه احزاب مختلف کار رسانه ای می کنند و سایتها را با یادداشت هایشان پر می کنند البته بدوم نام خودشان.صبح برای مشارکت.ظهر برای کارگزاران و عصر برای اعتماد ملی و درخفا برای اصول گرایان اصلاح طلب. دستمزد کلانی که بدست می آورند و حضور در ارتفاع قدرت و همچنین این بازی بی خطر مخالفت بی ثمر ولی نمایشگر زندگی را برای آنها شیرین می کند.این زندگی چند زیستی مختص این گروه نیست بلکه ویروسی است که واگیری فراوان دارد و مختص جوامعی است که به محافل زودگذار نام جزب می گذارند و از زندگی مدنی واقعی در آن خبری نیست.

اگر متن انتخابات هیچ جذابیتی ندارد حاشیه های جالبی دارد که وجود فعال مردان شیرین انتخابات تنها بخشی از آن است.شغل یابی برای جوانتر ها و احراز مناصب درحه یک و دو برای موسفید کرده ها در ستادهای انتخاباتی رخ می دهد و هیچکس در مورد آن سخن نمی گوید. درحالی که شناخت این موارد می تواند در بازشناسی سیاست از نوع ایرانیش بسیار مهم باشد و نباید از آن غافل ماند