Wednesday, January 09, 2008

ویلاگ عبد القادر بلوچ: گفتار بد پندار بد رفتار بد

عبد القادر بلوچ


گفتار بد پندار بد رفتار بد

چهار قایق تند‌روی ما دیوانه‌وار به سمت ناوهای هواپیما‌بر شیطان بزرگ رانده‌اند و در دویست متری آنها با یپام رادیویی خالی بسته‌اند که داریم می‌آییم منفجرتان کنیم و بعد در رفته‌اند . آمریکای سوسول اعتراض دارد که این دیوانه بازیها یعنی چه. مقامات ما جواب داده‌اند این یک رفتار عادی است.

راست می‌گویند تند‌روی نه تنها در قایق‌های ما بلکه در خون ماست. آمریکا باید بداند که در بیابان و خیابان مثل دریا و اقیانوس و خلیج ما به هر کس گیر می‌دهیم که بزند کنار و الا می‌بندیمش به رگبار.

اگر این تفاوتهای فرهنگی نبود چه احتیاجی بود به گفتگوی تمدن‌ها؟ در تمدن رژیم ما زندگی مال خر است شهادت مال انسان. لذا تن ما می‌خارد برای بمب سرمان درد می‌کند برای جنگ.