Saturday, June 09, 2007

چشمان بیدار: ما فراموش کرد تاریخ را

چشمان بیدار - مهستی شاهرخی

ما فراموش کرد تاریخ را


هیچ حواستان هست که مدتی است زن مسنی را در زندان اوین حبس کرده اند و مثل رامین جهانبگلو به او جرم جاسوسی بسته اند؟ و باز یادتان هست که چندی پیش اعضاء گروه فالانژیستی وبلاگ نویسی که خود را فمینیست و مدرن و اله و بله می داند چقدر در سایتها و وبلاگها برای آزادی گل ترب و نون تافتون سینه زدند؟ حالا پس چی شد؟ آزادی زن ایرانی به دست آمد؟ آیا هاله زن نیست؟ آیا حالا به عنوان ایرانی مورد فبول نیست؟ زیبا کاظمی چی؟ شمایی که ساکن تورتنو و کانادا و آمریکا هستید و برای زینب و فاطمه دوران آنقدر خودتان را جر دادید، برای زیبا چه کردید؟ آیا حتا خبر مرگ فجیعش را نشنیدید؟ پس چرا حالا ساکت ماندید؟

یکی از توجیهات رایج در این سالها این است که خود را به خریت و نادانی بزنی و بگویی نمی دانستم و خبر نداشتم. جمهوری دروغ با این حربه هاست که سالها دوام آورده و اکنون خوش رقصان رژیم سخت مشغول مالی کشی و ماست مالی و لودگی هستند چون گویا قرار است باز گند جدیدتری به آب بگیرند.

وقتی توجیهات این خانم کوچولو را می خوانی که از توی قنداقه به اینترنت و اخبار دسترسی داشته و حالا چند سالی است که ساکن غرب شده و برای اصلاح طلبان سینه می زند و بخش انگلیسی سایتهایشان را می گرداند نمی دانی بخندی و یا گریه کنی. ایشان که حالا برای خودش صغرسن گرفته در فاصله آرایشگاه و مانیکور نشسته و خاطرات زندانیان سالهای شصت را خوانده و مطالعاتی انجام داده است تا بگوید که نمی دانسته چه فاجعه ای رخ داده است و اگر او نفهمیده و نمی داند پس هیچ مهم نیست و بایست فراموش کرد و باز با همان آدمکشان گفتمان مدنیت را انجام داد. واقعیت اینست که این افراد مضحک با این استدلالهای خنده دار، صحنه ها قبضه می کنند و با اشباع و اشاعه اخبار نادرست و دروغین جمهوری پوشال را مانند مترسکی سر پا نگه می دارند. خوش رقصی ها هم چنان ادامه دارد... باقی گروه رقص در حال حاضر مشغول وبلاگ بازی اند و فرصت مطالعه و خواندن اخبار جنایات رژیم زور و دروغ را ندارند...

اینست نمونه ای از همنوایی های یک گروه خوش رقص ! چون از قرار معلوم ما ایرانیان ملتی هستیم خوش رقص!

عکس از گروه رقص خورشید خانم در کانادا: ایرانیان، ملتی رقصنده