Friday, June 15, 2007

دموکراسی های يک بار مصرف حاج خانومها و حاج آقاهای لا اله ال لا ییک

وبلاگ " و... چه و چه و چه "
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/


منشور حقوق بشر کورش کبیر
و
مشگل "شرافت" يک بار مصرف حاج خانوم ها و حاج آقاهای لا اله ال لا ییک
"چرا دموکراسی در بسياری از کشورهای جهان، و از جمله کشور ما، پا نمی گيرد؟...

مگر ايرانيان در صفوف مليونی ... در رفراندم 12 قروردين 58 جمهوری اسلامی را با رائی حداکثری برنگزيدند؟

من فکر می کنم که مشکل اصلی ما در نديدن زير بنای پيدايش تمدن مدرن غربی است که دموکراسی بر شالودهء آن ساخته می شود."

اسماعيل نوری علا

حاج آقا اسماعيل گو "." یا نیوز نور ی اعلی
جمعه گردی گو "." یا نیوز ی
جمعه 25 خرداد ۱٣٨۶ - 15 ژوئن 2007
http://news.gooya.eu/society/archives/060409.php" مهندس بازرگان و يارانش، پس از آنکه پی بردند بازيچه ای بيش نيستند و نقش چهرهء دلربای ديو را بازی می کنند، آنقدر شرافت داشتند که خود را کنار بکشند"!
حاج آقا اسماعيل گو "." یا نیوز نور ی اعلی اسماعيل نوری علا
جمعه گردی گو "." یا نیوز ی
جمعه شب ۲۹ دی ۱٣٨۵ - ۱۹ ژانويه ۲۰۰۷
http://news.gooya.com/society/archives/056634.php


"دنیای امروز به شکلی در آمده است که برای یک ایرانی تقریبا غیر ممکن است که بتواند راهی پیدا کند که هم منافع شخصی‌اش را تامین کند و هم مسوولیت‌های اخلاقی‌اش را"!

حسین درخشان / رادیو زمانه

يكشنبه 13 خرداد 1386 - -3 ژوئن 2007
http://www.radiozamaneh.org/radiocity/2007/06/post_200.html