Tuesday, November 18, 2008

دو پیش شرط (!) سردبير (!) سکولاريسم (!) وقاحت تام و تمام (!) دشمنان سکولاريسم

دارالترجمه یاجوج و ماجوجدو پیش شرط (!) سردبير (!) سکولاريسم (!) نو:
يک سکولار بايد بيشترين وقت خود را
در خواندن (!) و شنيدن (!) سخنان دشمنان سکولاريسم
(و اينک "سکولاريسم نو") بگذراند!
.............

NewSecularism-Farsi-Homepageمن، بعنوان سردبير سکولاريسم نو، چنين می انديشم که... يک سکولار بايد بيشترين وقت خود را در خواندن و شنيدن سخنان دشمنان سکولاريسم (و اينک سکولاريسم نو) بگذراند  YouTube - NewSecularism.com: Political Sociology Coursesسکولاريسم (!) وقاحت تام و تمام (!) نو
http://www.newsecularism.com/2008/1108-B/111608-Mahdi-Kalhor-2conditions.htm
يک شنبه 26 آبان 1387 ـ 16 نوامبر 2008

......... تمرین ..........


"برخی از دوستان و خوانندگان ما، بخصوص پس از انتشار مطالبی از افراد وابسته به حکومت اسلامی، بر خط مشی ما خرده گرفته اند. برای نمونه، دوستی نوشته است:

«درج نوشته ها و مقالات زمامداران حکومت اسلامی و آخوند های حوزه های قم که با وقاحتی تام و تمام به دشمنی با آزادی و برابری نه در نظر که عملاً در مقام نظام اسلامی می پردازند به دور از انتظار است.
از سویی دشمنان آزادی و حقوق انسانی ملت ایران که سایت شما را جولانگاهی یافته اند برای تراوشات ذهن بیمارشان، هزاران بوق و بلند گو در اختیار دارند و با چنگ انداختن بر ثروت ها و سرمایه های ملت ایران هیچ مشکل مالی در ایجاد پایگاه ها و کانال های رسانه ای ندارند.
آیا ایشان در رسانه های بیشمار خود اجازهء نشر مقاله ای مخالف با دیدگاه های انسان ستیز و تبعیض گزار خود را به شما می دهند؟...»

من، بعنوان سردبير سکولاريسم نو، چنين می انديشم که... يک سکولار بايد بيشترين وقت خود را در خواندن و شنيدن سخنان دشمنان سکولاريسم (و اينک سکولاريسم نو) بگذراند"!

ا.ن علا
سردبير (!)
سکولاريسم (!) وقاحت تام و تمام (!) نو
http://www.newsecularism.com/Nooriala/012108-A-note-on-policy.htm