Wednesday, August 20, 2008

سایت ها ی فیلتر شده ای که از پروتکل SSL استفاده می کردند بلوکه شده اند

ایران ب ب ب

به دلیل اینکه نظام سانسورچی جمهوری اسلامی سایت های فیلتر شده ای را که از پروتکل SSL استفاده می کردند موفق شده است بلوک کند و دیگر این سیستم در ایران برای باز شدن صفحات فیلتر شده بدون نیاز به فیلتر شکن، کارا نیست، لذا ما برای استفاده از روشهای دیگر جهت شکستن فیلتر در ایران، آدرس اصلی خود را به حالت عادی برگردانده ایم.

خواهشمندیم آدرسی را که برای پیوند به سایت ایران ب ب ب استفاده کرده اید، از https://iranbbb.org
به
http://www.iranbbb.org
تغییر دهید.

به امید سرنگونی رژیم اسلامی و آزادی دوباره ی ایر ان

مدیریت سایت ایران ب ب ب
http://www.iranbbb.org