Saturday, August 09, 2008

نگاهی به هنرمندی (!) یه کاریکاتوریست تبعیدی (!) که بلد نیس عکس امام راحلشو بکشه

- دارالترجمه یاجوج و ماجوج-
http://che-0-che-0-che.blogspot.com/نگاهی به هنرمندی (!) یه کاریکاتوریست تبعیدی (!) که
بلد نیس عکس امام راحلشو بکشه
و بذاره گل منارستون " . وز" و رادیو "گو. ونه" و "گو ." یا نیوز
"نگاهی به کاريکاتورهای نيک آهنگ کوثر /

نقش موثر کاريکاتوريست هايی چون نيک آهنگ کوثر که در اين مقطع از تاريخ کشور به نشان دادن وجوه زشت استبداد و زورگويی و خفقان می پردازند انکار ناپذير است...

نيک آهنگ کوثر هنرمندی ست خلاق و نوآور با دامنه ی کاری وسيع و گسترده. اين وسعت و گستردگی گاه بر کيفيت آثارش تاثير منفی می گذارد ولی اين کاهش کيفيت ربطی به خلاقيت و نوآوری او ندارد"!

ف. م. سخن
گو . یا نیوز ا.ن. لاین
http://news.gooya.com/culture/archives/074958.php
دوشنبه 14 مرداد 1387 - 4 آگوست 2008

 - دارالترجمه یاجوج و ماجوج: نگاهی به هنرمندی (!) یه کاریکاتوریست تبعیدی (!) که بلد نیس عکس امام راحلشو بکشه و بذاره گل منارستون