Saturday, August 23, 2008

پسر عمه‏جانها و دختر عمه‏جانها ی وبلاگ نویسان آزاده و آزاد

عبدالقادر بلوچ
چو بینی بیگناه است و داراین اسامی را به خاطر بسپارید:

ابراهيم مهر نهاد ( برادرکوچک يعقوب مهر نهاد)

فضل الرحمن چهراس(۱۶ ساله)

اسدالله شه بخش دانشجوی دانشگاه سیستان وبلوچستان

عبدالله سالارزهي
این‏ها چند نفری از اعضاي دربند "انجمن جوانان صداي عدالت سيستان و بلوچستان" هستند که مدتها بدون محاکمه زندانند و روزی از روزها اینجا یا آنجا همراه عده‏ای با عنوانی کلی اعدام خواهند شد.

پسر عمه‏جانها و دختر عمه‏جانها می‏توانند از الآن تهمتهای تروریستی و دلایل همکار بودن آنها با گروههای خشونت طلب استان را دست و پا کنند. وبلاگ نویسان آزاده و آزاد هم باید از حالا دست به کار شده لوگوی بعد از مرگشان را برای سر در وبلاگها و سوگواری آماده کنند. کار دیگری هم مگر می‏شود کرد؟