Sunday, July 20, 2008

گفتند: ایشان ایرانیند !... من هم خیلی خونسرد (به ظاهر خونسرد وگرنه از داخل داشتم از بغض می مردم) گفتم: نه اشتباه می کنید

وبلاگ آگاهی/
مهدی ازاده * مانی


من ایرانی نیستم من پرشین هستم
یک روز ما با استادمان در مورد سیاست صحبت می کردیم و بحث ضایع بازی های ایران و احمدی نزاد(حتی احمدی نژاد را درست تلفظ نمی کردند) به میان امد همه به من نگاه کردند و گفتند ایشان ایرانیند من هم خیلی خونسرد (به ظاهر خونسرد وگرنه از داخل داشتم از بغض می مردم) گفتم نه اشتباه می کنید من ایرانی نیستم من پرشین هستم پرشین با ایرانی فرق می کند . بالاخره چیزهایی گفتم که خودم هم نفهمیدم چی گفتم (پرشین با ایرانی فرق می کند - کشور من 30 سال قبل مورد تجاوز یک سری مسلمان مریض قرار گرفته ) ...

بهرحال دیگر به چشم یک ایرانی که تروریست باشه , ضایع باشه, خشونت آمیز باشه, وحشی باشه , متعصب مذهبی باشه … به من نگاه نمی کردند بارها و بارها دیدم و شنیدم از الدنگ بازی های جمهوری اسلامی صحبت می کنند اما جرات اینکه چیزی را بگویم را ندارم با این همه تفاسیر یکبار یکی از دوستان عربم در میان صحبت هایش گفت خلیج ع.ر.ب.ی من به شدت عصابی شدم و به او توپیدم و دیگر هرگز نشنیدم که این کلمه را تکرار کند.

من اصالتا کرد هستم خیلی آسان به نظر می رسد که بگویم ایرانی نیستم من کرد هستم .ملیتی که برایم سرشکنی باشه گیرم که اصلا وجود خارجی نداشته باشه…نه نه دست نگه دارید من ایرانی هستم من پرشین هستم من کرد هستم من به ایرانی بودنم به کرد بودنم افتخار می کنم .

کشور من مادر من است اگر مادرت مریض شد ایا او را رها خواهید کرد ؟ آیا او را دیگر مادر صدایش نمی زنید؟ کشور من الان دچار یک مریضی شده به اسم مذهب. یک غده سرطانی با اسم جمهوری اسلامی او را آزار می دهد . مادر من ای مام وطن من هرگز تو را رها نخواهم کرد من تمام سعی ام را برای بهبودی تو انجام می دهم من به تو قول می دهم تا این انگل های اسلامی (آخوندها) را از تو دور نکنم ساکت نشینم .

ساکت نشستن من گناه است