Wednesday, April 30, 2008

دوازده اردیبهشت؛ روز همبستگی با معلم دربند فرزاد کمانگر


دوازده اردیبهشت

را روز همبستگی وبلاگ نویسان ایرانی
با معلم دربند فرزاد کمانگر
نام می نهیم

و از همه ی کسانی
که دغدغه ی برخورداری از حقوق حقه ی بشر دارند ،
صمیمانه می خواهیم که در این راه یاریمان سازند و دست در دست هم ، هم پیمان شویم تا فرزاد کمانگر ، معلمی نازنین ، را
از کام مرگ با طناب دار برهانیم ...
باشد که بتوانیم .


..............

12ordibehesht@gmail.com