Friday, April 11, 2008

نگفته بودم هشتم مارس در چشمانی دیگر دارد تبدیل به هشت روز هفته می شود؟ گفته بودم
فهیمه فرسایینگفته بودم هشتم مارس در چشمانی دیگر دارد تبدیل به هشت روز هفته می شود؟ گفته بودم؟ پس حالا بخشی از رمان آن سه شنبه‌ای که مادرم تصمیم گرفت آلمانی شود! * اثر فهیمه فرسایی را در چشمانی دیگر بخوانید. این کتاب اول به زبان آلمانی منتشر شده بود و خانم فرسایی بخشی از رمان را به فارسی برای انتشار به کلبه ی حقیرانه ی من فرستادند. کتاب "ما با تشنگی پیر می شویم" از شهرزاد هم به صورت الکترونیکی در سایت ایران جازما منتشر شده است. باقی کتابهای زنان را هفته آینده معرفی می کنم. فعلاً همین ها را وقت کردید بخوانید