Saturday, July 07, 2007

وبلاگ چشمان بیدار - مهستی شاهرخی: اطلاعیه

وبلاگ چشمان بیدار - مهستی شاهرخی

http://chachmanbidar.blogspot.com/2007/07/blog-post_06.html


اطلاعیه
پیش از نشر یا اعتراض؟


وقتی این مطلب منتشر شود جمعه است. جمعه در ایران همه جا تعطیل است. هیچ روزنامه ای جمعه درنمی آید. به هر حال این مطلب را محض محکم کاری در اینجا می نویسم. در اعتراض به مطالبی که آقای مجید روشنگر در روزنامه شرق بیان کرده بود نامه ای برای گردانندگان روزنامه شرق و آقای روشنگر نوشته ام. خانم مهری جعفری که وکیلم در ایران هستند هم در این باره نامه ای نوشته اند و به روزنامه شرق فرستاده اند. روزنامه شرق طبق قانون مطبوعات همان کشور قاعدتاً باید اعتراض ما را چاپ کند. اگر شنبه و یا حداکثر یکشنبه نامه ی اعتراض ما را چاپ نکنید و گفته ها و مطالب ذکر شده را تصحیح نکنید، ما نامه ی خود را به سایتهای دیگر خواهیم فرستاد و از روزنامه شرق نیز به دلیل چاپ مطالب بی اساس شکایت خواهیم کرد.

توضیح بیشتر:"نشر دروغ"

این را می نویسم تا آقای مجید روشنگر این مطالب بی اساس را ساخته ی خیال پردازی های اوست در سخنرانی خود در بعدازظهر امروز جمعه در استکهلم و یا روز یکشنبه در گوتنبرگ تکرار نکند. او باید رسماً اظهارات خود را در مورد من پس بگیرد و پوزش بخواهد چرا که دنیای غرب کمی مدنیت و تمدن دارد و نمی شود ادعاهای بی اساس را به این شکل در رسانه های عمومی عنوان کرد و به همین سادگی حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان را به این شکل نادیده گرفت و افراد را لجنمال کرد. آقای روشنگر این نوع اعمال پیگیری قانونی در بر خواهد داشت. یک بار دیگر می گویم من این آقا را هرگز در عمرم ندبده ام و هیچ ارتباطی با او ندارم