Tuesday, May 15, 2007

وبلاگ زن ایرانی: ربط این "موضوعات" چیست؟

ربط این "موضوعات" چیست؟عباس معروفی: "شايد از زمانی که ديوار برلين را ريختند تعادل دنيا به هم خورد و همه چيز ضايع شد و رفت. من الآن فهميده‌ام دنيا عوض شده، و به وضعيتی رسيده‌ام که نه تنها از ديدن برخی چيزها شاخ در نمی‌آورم، بلکه تعجب هم نمی‌کنم.اصلاً تعجب نمی‌کنم
وقتی می‌بينم دو مرد خوش بر و بالا آرنج‌هاشان را در هم حلقه کرده‌اند و از کليسا در آمده‌اند که پس از مراسم عقد عکسی به يادگار بگيرند، و پايين پله‌ها، عده‌ای براشان کف می‌زنند، و چند جا هم زن‌ها دوتا دوتا برای اينکه آتش حسودی‌شان را بخوابانند دارند از هم لب می‌گيرند. دو تا پنگوئن نر هم که به اين عروسی کليسايی دعوت شده‌اند تمام مدت خودشان را به هم می‌مالند و نيش‌شان باز است.از رابطه‌ی پنهانی يک "فمنيست" پروپا قرص با يک "مرد زن‌دار" هم تعجب نمی‌کنم. به اين می‌گويند مبارزه‌ی جانانه عليه مردسالاری! برابری حقوق يعنی متلاشی کردن دو تا خانواده. اين به شوهرش خيانت می‌کند، آن به زنش، و بعد سينه سپر می‌کنند: «مسئله‌ی شخصی است آقا! به شما مربوط نيست.»"

http://maroufi.malakut.org/archives/2007/05/post_313.shtml

...............

سوال: ربط این موضوعات چیست؟
و این سوال را بدون در نظر گرفتن شغل عباس معروفی در سالهای شصت می پرسم