Friday, January 05, 2007

وبلاگ کیانوش سنجری: بازگشت

کیانوش سنجری

قصه ها و غصه هاي بازداشتگاه

سلام بچه ها
    چند روز بهم فرصت بدین تا براتون قصه بگم. قصه ی پر غصه بگم. قصه ی بند امنیت. قصه ی رخت معصیت. قصه ی یک خواب دراز. قصه ی دندون گراز. قصه ی نجوا شنیدن. قصه ی مهتاب ندیدن. خلاصه بگم: درد بی درمونی ِ من. زخمی که مونده روی تن