Tuesday, December 25, 2007

من و پالتاک: " سيا"، خيلى نامردى

من و پالتاک سربلند
http://www।mano-paltalk.net/jeddi13/sar0912.htm


اى " سيا" ، خيلى نامردى
به سازمان سيا چه ربطى داره كه گزارش بده؟ غلط كرده. ما كلى زحمت كشيديم و كميته عليه جنگ درست كرديم. يك عالمه اعلاميه داديم كه تا سه روز ديگه ايران بمباران ميشه. حالا يكهو بيان اطلاعيه بدند كه " جنگ نميشه" ؟ مگر كشكه؟پس تكليف ما چي ميشه؟ خدا را شكر قرار نيست به كسى جوابگو باشيم اما پول اين وب سايتها را كه در اين چند مدت ساختيم چى ميشه؟ كى حاضره خسارت ما را بده؟ سيا؟ پنتاگون؟
اصلا ما شكايت ميكنيم. آبرومونو كه از سر راه نياورديم؟ از سازمان سيا شكايت ميكنيم كه اينطور با احساسات پاك ما بازى كردند. مگر قرار نبود چنگ بشه؟ مگر سيمور هريس نگفت كه نقشه حمله روى ميز جرج بوشه؟ مگر نگفتند كه تا چند روز ديگه فلان جا و فلان جا بمباران ميشه ؟ پس چى شد؟ به همين راحتي همه چيز منتفى بشه؟ پس ما براى مبارزات ضد امپرياليستى چه خاكى بسرمون بريزيم؟ از كجا عكس هاى تازه از بچه هاى معلول و زنان حامله كه گلوله خوردند پيدا كنيم؟ خودمونو جر داديم تا تونستيم بيست نفر را در پالتاك جمع كنيم . حالا چطورى اونها را نگه داريم؟

نه اقا جان. سيا غلط كرده . جنگ ميشه خوبش هم ميشه. مگر همين ديروز نبود كه جرج بوش گفت " ايران ديروز خطرناك بود، امروز خطرناكه و فردا هم خطرناكه"؟ خب يعنى اينكه ميخواد به ايران حمله كنه ديگه. وگرنه مرض نداشت كه بگه خطرناكه. ميتونست بگه خطرناك نيست. اما گفت خطرناكه. يعنى اينكه حمله نظامى قطعيه.

رفقا، شما به حرفهاى سيا گوش نديد. به حرفهاى احمدى نژاد گوش بديد كه خبر داد تا سال ديگه پنج هزار سانتريوفوژ راه مياندازه . يعنى اينكه تا سال ديگه بمب اتم داره. خوب شنيديد چي ميگيم؟ ملت ايران، پناهندگان گرامى و سازمان سيا و موساد شنيديد چي ميگيم؟ ايران داره بمب ميسازه پس بيخود اين قضيه جنگ را منتفى نكنيد تا ما هم از نان خوردن نيفتيم.

آخه خدا را خوش مياد؟ ميدونيد چند تا قرار مصاحبه با روزنامه هاى محلى لاهه و بروكسل داشتيم؟ ميدونيد در استانه اين بوديم كه عكسها و مصاحبه هامون در روزنامه ها چاپ بشه ؟ ميدونيد هيچ بعيد نبود كه اخبار شبكه هاى دست هزارم سى ثانيه تصوير ما را نشان بدند و ما به بركت همين جنگ چهره بشيم؟ اينها را نميدانيد وگرنه اينقدر بيموقع مسئله جنگ را منتفى نميكرديد.

اما ما كارى به اين حرفها نداريم. اصلا بما چه كه سيا چه گفته . بما چه كه ديگه هيچ كشورى به جنگ فكر نميكنه. اينها بما ربط نداره و ما راه خودمون را ميريم و با اطمينان اعلام ميكنيم كه به حول قوه الهى تا سال ديگر ايران شديدا بمباران خواهد شد و مليونها نفر زير بمب هاى ناپالم خواهند مرد.

به جاى اينكه به اين گزارشات الكى امپرياليستى گوش كنيد چشمتان را بسته به اين فكر كنيد كه همينطور تالاپ تالاپ بمب هست كه روى ايران بريزه. واى. همه جا آتش ميگيره. مردم ميمرند. واى حمام خون ميشه. اوخ اوخ كشور تجزيه ميشه و تجزيه طلبان هر گوشه اى از آن را ميكنند و ميبرند. گربه ما بى دست و پا ميشه. دهنمون سرويس ميشه. خلاصه هر چى بگيم چقدر بد ميشه باز هم كم گفتيم.

پس بياييد به كميته هاى ضد جنگ ما بپيونديد. تظاهرات ميگذاريم و ميگوييم آمريكا حق حمله به ايران را ندارد و كارى به چشمهاى از حدقه درآمده عابرين كه به ما نگاه ميكنند نداريم. بذار فكر كنند ما ديوانه شديم. ديوانه هفت جد و ابادشونه. بقاى ما به همين قضيه بستگى داره. ابرومون ميره. سايتهامون همه باد ميكنه. خودمون دوباره ميريم تو حاشيه.

باز هم مثل گذشته به همه اونهايى كه ميگفتند خطر جنگ تقريبا بعيده ميگيم هوادار جنگ و امريكا هستند. از زمان اشغال افغانستان تا الان داريم ميگيم، تا روزى كه زنده هستيم همينو تكرار ميكنيم. بلاخره يك روزى جنگ ميشه. امروز نشد ده سال ديگه، نشد صد سال ديگه ، بلاخره يك روزى ميشه.

سرآخر به 16 سازمان جاسوسى آمريكا كه آن گزارش خانمانسوز را منتشر كردند بايد بگوييم" اين رسمش نبود" ، اين نهايت نامرديه كه مارا بذاريد سركار.نميشد يه طورى بما خبر ميداديد؟ ما كه عقلمون نميرسه مسايل را تجزيه تحليل كنيم. شما نبايد اين عمل ناجوانمردانه را ميكرديد. حالا چه ميشد يك حمله كوچولو ميكرديد بعدش گزارش را بيرون ميداديد؟ كفر خدا ميشد؟ حداقل يك موشك نصفه نيمه ميفرستاديد بعدش ميگفتيد اشتباه شد. اينطورى هم ابروى ما حفظ ميشد هم جرج بوش و هم احمدى نژاد. بابا خيلى نامرديد. آخرشيد به ابوالفضل. انگار همين ديروز بود در پالتاك اتاق زده بوديم و هر چى توى دهنمون بود به اونهايى كه اين خطر را فورى نميديدند گفتيم. حالا خوبه كه اين مردم اصلا حافظه شون قد اين حرفها نيست. اما بلاخره ما خودمون كه آدميم مثلا.

سيا نامرد. اين رسمش نبود. مگر شما مرد نيستيد؟ مگر نگفتيد كه حمله ميكنيد؟ پس چى شد؟ همين بود مردوونگيتون؟ اى خاك بر سرتون كه هم ما را ضايع كرديد و هم خودتونو. پول وبستايتهايى كه پرداخت كرديم كوفتتون بشه. تو حلقومتون گير كنه به حق پنج
تن.