Monday, November 19, 2007

و... چه و چه و چه بسته بندی اثباتش "دشوار(!)" است، کاربران عزیز بالاترین

و... چه و چه و چه
http://che-0-che-0-che.blogspot.com


دارالترجمه زبون یاجوج و ماجوج

بسته بندی اثباتش "دشوار(!)" است، کاربران عزیز بالاترین
.............
ارادتمند شما: داورخان ( ابراهیم نبوی

خداحافظ، بالاترین!...
روزهای بسیار سختی است. اثباتش دشوار است، بعضی از بچه ها دوست ندارند بشنوند که ... می خواهم برای رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون که در ایران اثر گسترده تری داشته باشد، وقت بگذارم. به همین دلیل این یک خداحافظی با کاربران عزیز بالاترین است...
هدیه ام را آماده می کنم، بسته بندی می کنم، روی آن چیزی می نویسم و برایتان می فرستم " !

ارادتمند شما: داورخان ( ابراهیم نبوی)
http://www.doomdam.com/archives/000350.php
جمعه 25 آبان 1386
....................................

ساختن دیگی به نام "بالاترین" بی تردید
یک خدمت بزرگ به دموکراسی ایران است
امیدوارم سازندگان اولیه این دیگ محترم،
روزی پاداش مادی و معنوی خودشان را بگیرند

اگر شما در این گذشت سریع زمان
پولتان را درنیاورید،
دیگر نمی توانید این کار را بکنید
منظور من از دموکراسی در اینجا مشخصا آزادی بیان است
*
تقریبا همه کسانی که در "بالاترین" حضور دارند، اسامی غیرواقعی دارند،
یعنی که اگر خودشان نخواهند
همیشه می توانند زیر بار مسوولیت نروند
برای کسی که مسوولیت نمی پذیرد، همیشه قدرت تهدید و تحدید آزادی دیگران وجود دارد،
او می تواند پنهان شود،
توهین کند،اتهام بزند، تقلب کند و هزار کار
که هیچ راهی برای گریز از آن نیست
*
اصولا
آزادی بیان،
یعنی
داشتن آزادی
برای توهین به هر موضوع مقدسی روی زمین
*
دقیقا
به همان دلیل که شما می توانید معتقد به چیزی باشید
که از نظر من نادرست است،
من حق دارم آن چیزی را که شما به آن اعتقاد دارید مسخره کنم
این عین آزادی بیان است
*
ممکن است "بالاترین" مجبور باشد
که جلوی آ زادی بیان را به دلیل سیاستی بگیرد...

ا.ن. آقا ( ملیجک خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا)
متخصص تفسیر منشور حقوق بشر
و قوانین اساسی مغرب زمینی و مفاهیم آزادی بیان
و
دموکراسی
http://www.doomdam.com/archives/000296.php
دوشنبه 5 شهریور 1386 - 27 آگوست 2007

..........................

" ما یا باید حکومت را تحمل کنیم، یا سرنگون کنیم...
ما هم آدمهای سرنگون کردن حکومت نیستیم...
در هر حال حقیر سراپا تقصیر به عنوان
یک انسان قلم به مزد آمادگی خود را برای هرگونه فعالیت رادیو تلویزیونی در این روزها به نفع شرکت مردم در انتخابات اعلام می کنم " !

ا.ن آقا
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000683.php